375–2–4

Od Zmajevca do Zvjerinjaka

konstelacija drveća

Od Zmajevca do Zvjerinjaka posadio je točno dvadeset i jedno drvo. 
Razasuo ih je po rubovima oranica, pored puta, ponegdje i usred same njive. Njihova konstelacija ocrtavala je jasno zapisane upute i točne mjere za one koji su ih znali čitati.

Tisućušesto koraka ravno do lipe i mirisnoga čaja, sedamstošest koraka ulijevo do oraha i mjesta konačnih odluka, devetstopedesetisedam koraka u desno do jablana i kazaljke sunčanog sata, dvijetisućeosamstosedamdesetijedan korak do hrasta i najveće sjene i hlada, petstotinapedesetipet koraka unatrag do vrbe i vječnog sjećanja.

Kasnije su ih drugi iz sebičnih ljudskih razloga ucrtavali u mape, vojničke topografske karte, navodili i po njima korigirali artiljerijsku vatru, unijeli u birokratske arkode, gruntovnice, ostavinske rasprave, sudske tužbe i vlasničke listove.

Samo su rijetki koji žive u ravnici dobro znali da ta stabla zaista drže nebesku kapu iznad njihovih glava, da kupola ne padne i zaklopi im pogled.

Like what you read? Give Tihomir Dunđerović a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.