2016. aasta suvel oli mul MTÜ Mondo vabatahtliku inglise keele õpetajana võimalus Naushawng kogukonnakoolis kahe kuu vältel õpetada kahele grupile õpilastele akadeemilist lugemist ja kirjutamist.

Oma aja võttis tundide ettevalmistamine. Ajamahukas oli esseede ja teiste kirjatükkide parandamine ja individuaalse tagasiside andmine. Lisaks olid mul tunnid väiksemate gruppidega ja üks-ühele antavad tunnid.


Käimasoleva trimestri akadeemilise kirjutamise teoreetiline osa on läbi võetud, nüüd tuleb õpitut praktikas rakendada.

Prooviessee kirjutasid õpilased teemal „Jobs I would be good at“ („Ametid, milles ma oleksin hea“). Kirjutatu põhjal on rõõm tõdeda, et noored näevad tulevikku kindlalt oma kodumaaga seotuna. 24 essee põhjal saan välja tuua, et hetkel tundub enamikule kirjutajatest kõige ihaldusväärsem õpetaja amet. Mitmel korral rõhutati soovi teenida oma rahvast, kasvatada tublisid kodanikke ja ühiskonna liidreid. Üks piirialal elav noor kirjutas, et tema vaeses kodukülas sõjapiirkonnas on sõdurid koolimaja maha põletanud, kuid külarahvas ehitab kooli üles ja ootab teda tagasi õpetajaks. See motiveeribki teda. Teine õpilane…


Naushawng Education Network’i üks oluline väljund on 1–2 nädalaste kodanikuhariduse programmide pakkumine sisepõgenike (IDP) laagrite noortele. Projekti koordinaatoriks on Hpala Lum Naw, kes koos kaastöötajatega sõidavad kohapeale ja koolitavad huvilisi. Mul on õnnestunud kahel korral erinevates põgenikelaagrites käia ning ühtlasi ka rääkida Eestist ja meie noorte tegemistest hariduse vallas.

Põllule minek.

Järgnevalt annan ülevaate Maina KBC (Kachin Baptist Church) IDP laagri külastusest ja sealsete noorte koolitusest.


Esimene kuu Myitkyinas on lennates läinud.

Eelmisel nädalal akadeemilise kirjutamise tunnis arutasime õpilastega, kuidas abstraktseid mõisteid nagu vaprus või sõprus tekstis lahti seletada ja näidetega illustreerida. Või näiteks casual Friday või holi festivalid Indias vms lugejale selgeks teha. Õpilane Myu Zet tõi hea näite Naushawng kogukonna-kooli nime päritolu kohta. Nimelt jutustas ta, et katšinid on läbi aegade vaprad võitlejad olnud. Kui võitlusväljalt võitjana tagasi tuldi, tähistati võitu rahvusliku manau tantsuga, kus oli paar esitantsijat. Ka tänapäeval, kui on mingi suurem ettevõtmine ja palju osalisi, siis on paar liidrit, keda kutsutakse Naushawng. Seega on kool justkui liidrirollis oma rahvale hea hariduse…


Naushawng kogukonnakoolis juhtus läinud nädalal mitmeid põnevaid asju.

NSEN teadusosakond koliti kooli kampusele, mis tähendab uute põnevate inimeste lisandumist. Poole aasta pärast on plaanis kool kolida päris oma krundile (praegu makstakse väga kõrget renti), mis hetkel seisab tühjana ehituse ootel. Seetõttu käivad planeerimistööd ja ehituse osas tegevuste kooskõlastamised.

Kolleeg Hpala Lum Naw’ga IDP laagrisse minemas.

Koolijuht kolleeg Hkun Myo Ja naases Birma suurimast linnast Yangonist, kus ta tegi IELTS testi. Ta leidis, et tal on testi sooritamise osas veel arenguruumi. Kuna ta õpetab akadeemilise lugemise kursust, soovis ta ise testi läbi teha, et protseduuri paremini mõista.

Akadeemilise kirjutamise kursuse osas tegin ettepaneku, et õpilaste kirjutatavate kirjatükkide puhul…


Minu siinne elu on oma rütmi kätte saanud ning soovin teiega arenguid jagada.

Esmaspäeva hommik kampuses, hetkel vihmata.

Naushawng kogukonnakoolis (NCS) on minu ülesandeks kahele klassile, kummaski 25 õpilast, õpetada akadeemilist inglise keelt: ühele lugemise ja teisele kirjutamise kursust.

Toetavaks õppematerjaliks on Zwier, L. J. & Zimmerman C. B., Inside Reading: the Academic Word List in Context, Oxford University Press, 2009. Rõhuasetus on õpilaste lugemisoskuste ja -strateegiate arendamisel. Lisa-tekstideks on artiklid mitmetest kvaliteetmeediaväljaannetest. Näiteks pidid õpilased kirjutama kokkuvõtte Time’i artiklist Zika viiruse kohta.


NSEN kontori ees sealse töötaja Aung Nu La’ga, kes mind rolleriga kooli toob.

Seekordses postituses teen juttu Mondo partnerorganisatsioonist NSENist ja koolist, kus suvel vabatahtlikuna töötan.

Birma Katchini osariigi pealinnas Myitkyinas on Mondo partneriks siin tegutsev organisatsioon NSEN (Naushawng Education Network). Olen esimene Mondo poolt lähetatud vabatahtlik inglise keele õpetaja NSENis.

2009. aastal rajatud organisatsiooni eesmärkideks on demokraatia ja inimõiguste edendamine ning kogukonna areng Katchini aladel ning kogukonnajuhtide toetamine erinevate koolitustega. Organisatsioon on kogukonna poolt tunnustatud ning tegutseb kolmes põhilises valdkonnas.

Esiteks on NSEN viimase viie aasta jooksul koordineerinud Naushawng kogukonnakooli ehk Naushawng Community School (NCS) tegevust.


Tere! Mina olen Tiiu, sel suvel Mondo vabatahtlik inglise keele õpetaja Myitkyinas Birma põhjaosas Katchini aladel.

Päriselus olen inglise keele õpetaja Tartu Miina Härma Gümnaasiumis. Lisaks on mul mitmeaastane töökogemus hariduslike erivajadustega laste õpetamisel Tartu Herbert Masingu Koolis. Oma karjääri jooksul olen ennast täiendanud erinevatel õpetajakoolitus -seminaridel nii Eestis kui välismaal (Inglismaal, USA-s, Iirimaal, Maltal jne), kuid Birmasse kandideerima innustas mind seni puuduv lüli — omada ka ise rahvusvahelist õpetamise kogemust teises riigis ja kultuurikeskkonnas. Sellekevadine Mondo üleskutse kandideerida vabatahtlikuks ja just oma erialal tuli minu ellu ilmselt õigel hetkel, sest mõtlema ei pidanud ma kaua. …

Tiiu Müür

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store