2016 yılının Oscar ödüllü filmleri Diriliş ve Spootligt John Wick 2 en çok ilgi gören filmler arasında yer alıyor. Süper kahraman filmleri, X-Men: Apocalypse, Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Deadpool, Captain America: Civil War, John Wick 2 izle filmleri de tüm dünyada en çok beğenilen filmler arasında yer alıyor. Warcraft, Trek: Beyond, İntihar Timi, Assassin’s Creed seyircinin en çok ilgi gösterdiği filmlerden. Oscar ödüllü Mad Max de müthiş kurgusu ile 2016’nın en iyi filmleri arasında yerini alıyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.