Revitalis: het Cel herstelplan, door drs. Tim Kors