Ønsker ny jobb, men vet ikke hvilken?

Ønsker du ny jobb, men vet ikke hva du skal se etter? Da er du ikke alene!
Svært mange ansatte vurderer å bytte jobb, men har problemer med å vite hva slags jobber de skal satse på videre.

Etter lang erfaring med karrieresamtaler er jeg sikker på at svært mange velger å bli i en stilling, eller å søke en liknende stilling som de allerede har hatt tidligere, rett og slett fordi man ikke er klar på hva drømmejobben er.

Monster.no foretok en undersøkelse som viste at fire av ti vektlegger lønn mest når de er på jakt etter ny jobb. Undersøkelsen indikerte at det er lettere å forholde seg til konkrete verdier, enn til kriterier for jobbtilfredshet og motivasjon. For mange blir jobbtilfredshet og motivasjon såpass ullent at det er enklere å vurdere jobber opp mot hverandre i økonomiske termer.

Her er noen tips for deg som ønsker å finne ut av hva som gir arbeidsglede og motivasjon for nettopp deg:

•Arbeidsoppgaver
Bruk tid på å definere konkrete arbeidsoppgaver som du mestrer, trives med, som gir energi eller som du kan vokse med. Med arbeidsoppgaver mener jeg konkrete oppgaver som du utfører i løpet av dagen, slik som rapportering, ledelse, prosjektoppgaver, presentasjon, utarbeide markedsplaner, lage bemanningsplaner etc. Dersom du synes det er vanskelig å identifisere disse, kan du lage en lang liste med alle arbeidsoppgaver som du har utført fra du startet i din første jobb og fram til i dag. For at listen skal bli mest mulig komplett er det viktig at du går metodisk til verks. Start med den første jobben, og skriv ned alle arbeidsoppgaver, viktige som uviktige. Gjør deretter det samme for de andre jobbene som du har hatt fram til i dag. Når du er ferdig med listen, kan du evaluere hver enkelt arbeidsoppgave i forhold til mestring, trivsel, samt hvor mye motivasjon og energi den gir deg. Bruk gjerne en poengskala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er best. De arbeidsoppgavene som får høyest poeng kan gi deg en god indikasjon på hva slags type stilling du skal se etter.

•Egenskaper:
Egenskapene dine bør også definitivt tas med i beregningen ved valg av jobb. Bruk litt tid på å tenke igjennom hvordan du like å jobbe. Her er en noen veivisere du kan benytte. Bruk litt tid på å evaluere dine egne egenskaper i forhold til følgende motsetninger: Skapende vs. utførende, selvstendighet vs. teamfokus, praktisk vs. akademisk, multitasking vs. singeltasking, variasjon vs. rutine, konkurranseorientert vs. teamorientert, menneskeorientert vs. systemorientert, lede vs. bli ledet, stor organisasjon vs liten organisasjon, høyt vs. lavt arbeidstempo, nøyaktighet vs. hurtighet og mengde, frihet vs. styrt, ekspert vs. generalist, stabilitet vs. ta sjanser.

•Hva skal til for å gjøre en jobb god for meg?
Oftest ligger svaret i deg selv på hva som gjør en jobb god. Definer 9 punkter som utgjør de viktigste forutsetningene for at arbeidsdagen din skal gi arbeidsglede og motivasjon. Tenk på ulike arbeidssituasjoner fra din karriere.

Det er langt flere metoder som kan benyttes enn de som er beskrevet her, men dette er i hvert fall være en god start for deg til å finne drømmejobben.

Lykke til, hilsen Tim Rosenkilde i Arbeidslivsressurs.

Arbeidslivsressurs er spesialister på outplacement, karriere og omstilling. Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå din bedrift i forbindelse med endringer, omstilling eller nedbemanning, sjekk ut våre nettsider www.arbeidslivsressurs.no eller send oss en epost tim@arbeidslivsressurs.no

Artikkelen finner du på våre nettsider: http://arbetslivsresurs.se/nb/privatperson/onsker-ny-jobb-men-vet-ikke-hvilken/