En annen som fikk jobben?

Jobbsøking er hardt arbeide, punktum. Det krever utholdenhet, masse aktivitet og medfører sannsynligvis mange smeller underveis. De fleste som er i en jobbsøkings-prosess vil på et eller annet tidspunkt tvile på sine egne muligheter til å lykkes når du stadig vekk opplever å komme nesten helt til finalen. At du blir innkalt til intervju, eller at du har gått videre i prosessen betyr jo rett og slett at noen synes at profilen din er interessant nok til å ville snakke med deg, uansett om du får jobben eller ei til slutt. Det at du ennå ikke har fått tilbud om jobb er naturligvis leit, men dessverre en del av jobbsøkingens bakside. Det tar tid og mange jobbsøk før det er din tur til å lykkes. Smør deg med tålmodighet, fortsett å være aktivt jobbsøkende, ta lærdom av hvert eneste forsøk, ja så vil du snart se at det at det er din tur til å lykkes.

Her er noen av fellene du kan havne i etter at du har vært jobbsøkende i en periode:

God-morgen-Norge fella:TV eller sosiale medier tar oppmerksomhet fra jobbsøkingen. Blir du sittende noen dager for mye, blir det fort en vane.

Stadige endringer av metode for jobbsøk: Selv om du får avslag er det ikke nødvendigvis sikkert at du gjør så mye galt underveis. Det tar tid, og du må holde fokus, selv om du får noen tilbakeslag!

Utsettelser av oppgaver: Velger du å utsette jobbsøkingen fordi du har så mye annet som også skal fikses på privaten? Plutselig, etter lang tid vil du finne ut at du fortsatt er uten jobb, og at tiden går så altfor fort.

Søker på jobber du ikke vil ha: Har det vært en lang periode med lite jobbsøking, er det lett å falle for fristelsen å søke på mange jobber, og kanskje også noen du egentlig ikke har lyst på. Dette medfører sannsynligvis at du får avslag som svir like mye som jobber du kunne tenke deg å ha.

Manglende motivasjon: Perioder med mange avslag kan medføre at man mister «piffen». Klarer du ikke å hente deg selv opp igjen etter avslag, vil du lett komme inn i en ond sirkel hvor mangel på aktivitet ikke gir resultater, med andre ord en selvoppfyllende profeti.

Isolasjon: Blir du gående mye alene hjemme over tid vil det bli vanskeligere og vanskeligere å komme seg ut og treffe mennesker, oppsøke bedrifter eller ta kontakt med nettverk. For de som ikke klarer å bryte dette mønsteret vil naturligvis resultatene også utebli.

Arbeidslivsressurs er spesialister på karriere, outplacement og omstilling. Trenger din bedrift bistand i forbindelse med omstilling, nedbemanning, medarbeidere som sliter i jobben eller ansatte som skal finne seg en ny jobb eksternt, ta kontakt med oss for mer info: www.arbeidslivsressurs.no eller send epost til tim@arbeidslivsressurs.no

Like what you read? Give Tim Rosenkilde a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.