Lỗi đăng ký facebook không gửi mã xác nhận

Rất nhiều bạn có một thắc mắc chung là không đăng ký được nick facebook vì lỗi đăng ký facebook không gửi mã xác nhận sđt. Trong khi đó những người khác vẫn đăng ký được nick facebook ầm ầm.

VNSEOSEM xin trả lời là do các bạn sử dụng số điện thoại viettel để đăng ký nhận mã xác nhận từ facebook lý do là viettel đã chặn từ trước lúc các bạn đăng ký.

Ở đây có 2 cách giải quyết cho bạn lỗi đăng ký facebook.

Cách 1: Đơn giản hơn là bạn sử dụng số điện thoại của nhà mạng khác viettel như mobi, vina để đăng ký tài khoản facebook.

Cách 2: Nếu các bạn vẫn muốn sử dụng số điện thoại viettel để đăng ký facebook thì các bạn phải làm theo các hướng dẫn sau để nhận được mã xác nhận.

Đầu tiên bạn dùng số điện thoại muốn nhận mã xác nhận soạn tin nhắn theo cú pháp: F1 gửi về 9223( phí là 1000 VND). Tổng đài sẽ gửi về nội dung: Mã xác nhận Facebook Mobile: xxxxxx…., bạn không cần mã số này nếu Facebook của bạn đang bị khóa(Mã số này chỉ được dùng khi Face bạn đang bình thường nhưng số điện thoại của bạn nhập vào thông tin cá nhân trên Facebôk chưa được xác thực. Bạn làm như sau để xác thực: bạn vào “Thiết lập tài khoản”, => “Di động” => và nhập mã kích hoạt vào ô “Mã kích hoạt”).

Sau đó bạn tiến hành nhập số điện thoại vừa nhắn tin vào ô nhập số điện thoại của Facebook và tất nhiên bạn sẽ nhận được mã xác nhận. Bạn nhập mã xác nhận vào cửa sổ mới mở là được.

Chúc các bạn đăng ký tài khoản facebook thành công.

Nguồn: facebook.vnseosem.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.