Slovinsko je cestou do Talianska.

Tina Szaboo
Jul 10, 2019 · 5 min read

Áno, to je, ale oplatí sa tu zastaviť, hoc aj na deň.


Tento náš trip bol celkom spontánny. Ešte pred Adamom sme si s Robom vraveli, že tak skoro asi na dovolenku nepôjdeme, s dieťaťom určite nie. No trt makový :D Po niekoľkých mesiacoch nášho spolužitia sme si uvedomili, že malý dobrodruh to zvládne. Naisto. Otázkou zostávalo, kam ísť. More sme zamietli ihneď, lebo takéto bábence by ešte nemali byť na ostrom slnku. Tak, že poďme objavovať nové miesta. Pome! Toskánsko? No pome!

A bolo rozhodnuté. Začali sme plánovať — Robo riešil cestu, časy, poplatky, ubytká, tipy triky (milujem ho!) a ja som riešila tú lepšiu časť, čo chceme vidieť. Nakoľko sme nemohli riskovať cestu autom viac ako 5 hodín, robili sme si STOPky celkom umúdrelo.

Z Bratislavy sme vyrazili cca okolo 4:00. Adama som iba nakojila, prebalila, dali sme ho do autosedačky a spal ďalej. Keď sa zobudil, evidentne nepochopil, že bol unesený, lebo mu bolo do smiechu.

Pokračujeme teda ďalej a prvou zastávkou je jazero Bled v Slovinsku.

V kostolíku uprostred jazera v minulosti žilo pár mníchov, ktorí chceli byť takto izolovaní od svojho okolia. Na skale vyčnieva zasa hrad, ktorý dal pri stavbe asi celkom zabrať :-O. Okrem toho jazero má aj veľa termálnych prameňov, ale žiaľ ani jeden sme nevyskúšali. Nebolo kedy :D

Každopádne je Bled krásne miesto, má svoje čaro, ale omnoho viac ma dostalo iné jazero, ktoré bolo iba kúsok od toho Bledského. Priamo v Národnom parku Triglav.

Jazero Bohinj! Božinku, väčšiu krásu som nevidela. Ale že naozaj! Úžasné veľkolepé dielo prírody, nádherné farby, ticho a pokoj. Vidieť toto jazero bol neskutočný zážitok. Dokonca som nechápala ani malý počet turistov na tak krásnom mieste. Proste parádička!

Veľmi neradi sme odchádzali z tejto nádhery, no museli sme. Cesta do Trieste, kde sme mali na noc prespať, bola presne vypočítaná. Adam stále veľmi dobre zvládal, lepšie ako my. Keď sme dorazili, prvý problém bol nájsť parkovacie miesto pri našom ubytku. Kúsok ďalej sme ho našli, ale spakovali sme si iba potrebné veci na prespanie a išli hľadať potravu. S vetrom vo vlasoch som stihla aspoň zopár fotiek :))

Noc bola aspoň pre mňa veľmi krátka, keďže sme ráno zasa skoro vstávali, no taký je život a išli sme ďalej.

Pokračovanie našej cesty TU.

Viac fotiek — instagram.com/tina.szaboo

Tina Szaboo

Written by

photographer, social manager and instagram specialist at @psdigital, plantlover. More at martinaszaboova.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade