Toskánska nie je nikdy dosť

Tina Szaboo
Aug 5, 2019 · 6 min read

Vacanze pokračuje rýchlym tempom! Po prvom dni v Slovinsku sme prešli do Talianska, kde sme navštívili trojicu nádherných toskánskych mestečiek. Jedna veľká nádhera. S takýmto očakávaním sme mierili na ďalší deň do Florencie.

Mali sme v pláne vidieť také tie klasičky, no okolnosti dovolili iba niečo z toho :) Príchod bol o 7:30 (opäť, veľká výhra). Všetci vraveli, že Florencia je krásne a úžasné miesto. Ja nevravím opak, iba s dieťaťom v kočíku je to veľký hell. No napríklad také pešie zóny. Ono, myslíte si, že keď sú pešie, tak po nich chodia ľudia iba pešo. Uhm — motorky, autá, neberúc ohľad, že s kočíkom sa naozaj nedá rýchlo uhnúť. Veľa nedostupných miest pre kočíky, každú hodinu čoraz väčšia masa turistov, pribúdajúce teplo bez známky akéhokoľvek vánku. Zabalili sme to pred 12tou neskutočne vyčerpaní.
4. deň teda veľmi nevyšiel podľa predstáv.

Aby sme si trocha napravili reputáciu, stavili sme sa v mestečku Vinci, kde má Leonardo da Vinci svoje vlastné múzeum. Zmorení sme navštívili iba 2 zo 6tich. Ale pekné!

Vedeli ste, že Pisa nie je známa iba svojou šikmou vežou? Pred týmto naším tripom som si prešla zaujímavosti o miestach, ktoré chceme navštíviť. Pri Pise som našla, že má najstaršiu botanickú záhradu v Európe. OMG! Ďalší deň sme teda mierili sem.

Orto botanico di Pisa ma neskutočne nadchla. Fakt, že veľa ľudí o nej nevie a mnohých to asi ani nezaujíma, bolo znova win win. Botanickú záhradu spravuje Univerzita a funguje od 1544. Úplná krása.

Predposlednou zástavkou tohto dňa bolo mesto Lucca. Krásne príjemné miesto, plné nádherných zákutí a uličiek. To sme dali ale úplne, že najrýchlejšie. Bolo až priveľmi teplo a popravde, už sa nám nechcelo :D

Pisa a Lucca nie sú ďaleko od pobrežia, tak sme si v rámci tohto dňa spravili 3. zastávku v prístave Portovenere. Reku aspoň kúsok mora z celej našej dovolenky. Oplatilo sa na tú chvíľu, krásne zakončenie dňa.
5. deň teda nesklamal :)

Na mojom Instagrame nájdete toho omnoho viac, pridávam aj storky, tak určo sledujte :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade