Groot succes voor Dag van de Zorg

Een unieke inkijk in campus Ekkelgarden van het Jessa Ziekenhuis (foto: Tine Oyen)

Tijdens de Dag van de Zorg op 20 maart kon iedereen een kijkje gaan nemen in verschillende zorgcentra. Meer dan 160 organisaties stelden hun deuren open voor nieuwsgierige personen wegwijs te maken in de zorgsector. Ook werden er verschillende activiteiten georganiseerd.

Zondag 20 maart was een speciale dag voor de zorgsector. Met als thema ‘Zorg in beweging’ gaan de deelnemende organisaties aan de slag. Met deze campagne wil de Dag van de Zorg iedereen oproepen om in beweging te komen. Bezoekers namen op een ongewone manier een kijkje achter de schermen van ziekenhuizen, kinderopvang, rusthuizen…

Jessa Ziekenhuis

Campus Ekkelgarden van het Virga Jessa ziekenhuis was één van de deelnemende organisaties. De bezoekers kregen er een boeiende blik achter de schermen van onder meer de centrale sterilisatie, het magazijn en de logistieke afdeling.

Met een individuele rondleiding doorheen het magazijn kwamen de bezoekers meer te weten over deze zorginstelling. Onderweg waren er enkele standjes waar het publiek extra uitleg kreeg over de verschillende afdelingen.

Het publiek kreeg een unieke inkijk in de sterilisatie afdeling. Later kwamen ze terecht in de afwaszone. Hier toonden enkele dokters hoe de operatiematerialen proper worden gemaakt na de handelingen. Ook de voorbereiding van de sterilisatie werd voorgedaan door twee werknemers.

Als afsluiter konden de bezoekers een foto laten maken in speciale dokterskledij. Deze kregen ze meteen overhandigd. Hiervan konden genieten door een lekker drankje te drinken in de grote tent.

Tine Oyen

Like what you read? Give Tine Oyen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.