Hold så kæft med “Udkantsdanmark“
Randahl Fink Isaksen
1348

Tja — hvad skal jeg sige. Forfatteren har fuldstændigt misforstået problematikken. Holdningen til Madkassedanmark, Udkantsdanmark mm har intent med hverken cykelbroer, Nickelback eller lufthavne at gøre. Det seneste valg tydeliggører præcist hvad problemet er — holdning, tolerence, livssyn er problemets kerne.

Alt hvad jeg personligt står for, er markant anderledes så snart man kommer vest for Storebælt: Jeg elsker muslimer, hinduer og jøder — finder deres religion, kultur, mad osv inspirerende. I det hele taget er alt fremmed noget der tiltaler mig.

Jeg er rystet nå jeg befinder mig Vest for Storebælt.

Her er folk nærmest paniske når jeg fortæller at Christiania er vores weekend hood. Og frygten lyser ud af deres øjne når man påpeger at det måske er årsager hos os danskere der ligger bag problemerne med fremmed-ghettoerne.

Og når jeg forsigt forsørger at forklare at eksempelvis hele narkoproblematikken primært skyldes politiets indsats mod hashhandlen på Christiania samt at overborgmesterens ønske om at frigøre hashen i København er en solid vej til at komme en del af narkoproblemerne og indvadreproblemerne til livs — da er jeg allerede stemplet samfundsfjendsk eller måske ligefrem kriminel.

Sagen er at jeg — og mine københavnske venner — har mere til fælles med folk i Berlin, London, Paris, New York og andre storbyer… end Esbjerg, Billund og Syddanmark… jeg undrer mig over hvordan befolkningen her er blevet så snævertsynede, intolerente og ignorente når de har så nem adgang til de europæske metroploer.

Igen. Forskellen har intet med lysbænke, broer, koncerter, cykler og lignende materielle elementer at gøre. Det er de helt fundamentale menneskesyn og holdninger til livet der adskiller os.

I 2009 tog jeg konsekvensen og forlod Danmark. Jeg kunne ganske enkelt ikke hold ud at høre på Pia Kjærsgaard og hendes fremmedhadske slæng tale negativt om alt hvad jeg og mine multisexuelle, multikulturelle, multietniske, multireligiøse og multinysgerrige venner og bekendte står for.

Må sige at det senest valg ikke er noget der for mig til at overveje at vende næsen hjemad. En småsvindler som statsminister er sgu ikke noget der sælger biletter her i udlandet…

PS
De af mine talentfulde venner der har arbejdet for Lego har alle haft domicil i København. Dem der ikke har haft mulighed for dette er løbet skrigende bort. Samme er tilfældet fro B&O.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.