Cách thu nhỏ màn hình máy tính — Tin học Anh Phát

MÀN HÌNH MÁY TÍNH — TIN HỌC ANH PHÁT

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Số 114/12 Bùi Đình Túy, P. 12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Số điện thoại: 090 677 89 65
GG Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/12wG6r-Kql7FrmHPTVhuWi-94cOOwNNTU
Website: https://tinhocanhphat.vn/man-hinh-may-tinh.html
GG site: https://sites.google.com/site/tinhocanhphatvn/man-hinh-may-tinh
Twitter: https://twitter.com/i/moments/1052119755463655424

Hướng dẫn cách xoay màn hình máy tính

Nhu cầu sử dụng máy tính trong công việc, đặc biệt là với giới văn phòng rất lớn. Trong quá trình làm việc, các bạn có thể phải làm với nhiều màn hình. Có những khi cần phải xoay dọc màn hình để lướt web hay để soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, có khá nhiều người chưa biết cách thực hiện thao tác xoay màn hình máy tính. Vì thế, trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xoay màn hình máy tính đơn giản nhé!

1. Cách xoay màn hình máy tính, laptop cho windows 7, 8, 10, XP

- Bước 1: Các bạn click chuột phải vào màn hình desktop sau đó chọn Screen resolution

- Bước 2: Cửa sổ mới sẽ được hiện ra. Tại đây, các bạn chọn Orientation. Nếu muốn màn hình xoay ngược thì chọn Landscape, muốn xoay trái chọn Portrait và xoay phải là Portrait (flipped)

2. Cách xoay màn hình máy tính bằng tổ hợp phím

Ngoài cách trên thì các bạn cũng có thể xoay màn hình nhanh bằng tổ hợp phím sau:

- Màn hình mặc định: CTRL + ALT + Mũi tên lên

- Xoay xuống: CTRL + ALT + Mũi tên xuống

- Xoay trái: CTRL + ALT + Mũi tên bên trái

- Xoay phải: CTRL + ALT + Mũi tên bên phải

Trên đây là 2 cách xoay màn hình máy tính rất đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn.

Tin Học Anh Phát

Written by

https://tinhocanhphat.vn/ .Tel:0967011624. Add: Số 139/4 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Chuyên cung cấp máy tính để bàn giá rẻ, uy tín tại TPHCM.

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Apr 5 · 6 min read

13.4K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade