เปิดโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ กับการลงทุนใน “หุ้นปันผล”

ในช่วงที่สภาวะตลาดการเงินมีความผันผวนค่อนข้างสูง ไร้ปัจจัยเชิงบวกใหม่ๆ เข้ามา นักลงทุนบางส่วนจึงเลือกที่จะถือเงินสดหรือฝากเงินไว้กับธนาคารเพราะไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากการขาดทุน

อย่างไรก็ดีก็ยังมีนักลงทุนอีกส่วนหนึ่งที่สามารถรับความเสี่ยงในระดับที่สูงขึ้นและยังคงมองหาผลตอบแทนในระดับที่สูงกว่าการฝากเงินเพื่อเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ ทางเลือกสำหรับนักลงทุนกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นการลงทุนในหุ้นก็ได้ โดยอาจจะเป็นการผสมสัดส่วนระหว่างเงินฝาก/พันธบัตรรัฐบาล/หุ้นกู้ และหุ้นปันผลดี (โดยเฉลี่ยแล้วอัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยจะอยู่ที่ประมาณ 3.00–3.50% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในปัจจุบันที่อยู่ราวๆ ไม่เกิน 1.00% ต่อปี) ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การลงทุนแบบนี้เราเรียกว่า Enhanced Income Investment

ทั้งนี้ ช่วงที่ตลาดหุ้นไทยปรับฐานลง ย่อมทำให้ราคาหุ้นโดยรวมปรับตัวลงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ซึ่งการปรับตัวลงทำให้อัตราปันผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Dividend Yield) สูงขึ้น และเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการซื้อสะสม

สำหรับแนวทางลงทุนโดยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นปันผล เรามองว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนพอจะสรุปได้ดังนี้

1. หุ้นกลุ่มปันผลจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน เพราะว่าหุ้นกลุ่มปันผลมักจะมีความผันผวนด้านราคาน้อยกว่าจากผลของเงินปันผล หรือ Dividend Cushion ดังนั้น ในเวลาที่ราคาหุ้นผันผวนสูงและปรับตัวลง หุ้นกลุ่มปันผลจะเป็นที่สนใจของตลาด

2. การลงทุนหุ้นปันผลเท่ากับการสร้างรายได้ส่วนเพิ่มในระยะยาว (Income Stream) เนื่องจากในแต่ละปีเท่ากับเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินปันผล

3. เรามองว่าการลงทุนในหุ้นปันผลช่วยลดความเสี่ยงภาวะเงินเฟ้อ (Hedge against Inflation) ในสภาวะปกตินั้นเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเรามีความเชื่อว่าผู้ประกอบการจะปรับเพิ่มราคาสินค้าขึ้นตามแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ และในท้ายที่สุดการปรับเพิ่มขึ้นของราคาจะส่งต่อไปยังกำไรของบริษัทจดทะเบียนและเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าการลงทุนเพื่อรับเงินปันผล นักลงทุนส่วนมากจะมองว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยเนื่องจากเชื่อว่าตนเองจะได้รับเงินปันผลอย่างแน่นอน

แต่ในความเป็นจริงแล้วนักลงทุนยังต้องมีข้อพึ่งระวังก่อนการตัดสินใจลงทุนดังต่อไปนี้

1. ไม่ควรซื้อหุ้นปันผลก่อนวัน XD เพียง 1–2 วัน โดยปกติแล้วในวันที่หุ้นใดๆ ขึ้นเครื่องหมาย XD จะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงเท่ากับจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น เช่น หากหุ้นราคา 100 บาท เงินปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 2 บาท วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาเปิดต้นวันจะเท่ากับ 98 บาท ในบางครั้ง พฤติกรรมราคาของหุ้นมักจะมีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีการประกาศจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น ซึ่งหากนักลงทุนมิได้ใส่ใจในระดับราคาในอดีตแล้ว ก็อาจจะขาดทุนได้ เนื่องจากราคาอาจจะปรับตัวลงมากในช่วงก่อนวัน XD (นักลงทุนบางกลุ่มไม่อยากรับเงินปันผล เพราะเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%) หรือในวัน XD (นักลงทุนบางกลุ่มมีกำไรจาก Capital Gain มามากแล้ว) แต่ปัญหานี้ก็อาจบรรเทาไปได้หากหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี และนักลงทุนมีกรอบการลงทุนที่ค่อนข้างยาว

2. ดูที่อัตราเงินปันผลตอบแทน (Expected Dividend Yield) ไม่ใช่เงินปันผลต่อหุ้น (Dividend per Share) บางบริษัทจดทะเบียนฯ อาจมีการกำหนดอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่คงที่ เช่น เงินปันผล 3 บาท/หุ้น ในขณะที่ราคาหุ้นอยู่ที่ 300 บาท กรณีนี้หากเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบันแล้วคำนวณกลับเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน จะพบว่าหุ้นดังกล่าวอาจจ่ายในระดับที่ต่ำมาก (1.00%) ซึ่งอาจจะไม่คุ้มกับการลงทุนและน้อยว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน ดังนั้น ควรเลือกหุ้นที่มีอัตราการจ่ายปันผลที่สอดคล้องกับกำไรต่อหุ้นและระดับราคาของหุ้น

3. Trade-off (High Beta vs. High Expected Dividend Yield) ค่า Beta เป็นตัวเลขสถิติวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนี เป็นที่รู้ๆกันว่าหุ้นปันผลสูง มักจะมีค่า Beta ต่ำ ซึ่งหากตลาดมีความผันผวนสูง หุ้นกลุ่มเหล่านี้มักจะมีความผันผวนของราคาน้อยกว่าหุ้นประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ หากตลาดมีการเปลี่ยนโหมดเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน การปรับตัวของหุ้นปันผลอาจจะไม่ร้อนแรงเท่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ

4. ศึกษาข้อมูลหุ้นปันผลก่อนทำการลงทุน นักลงทุนควรศึกษาย้อนหลังไปหลายๆปี เช่น 7 ปี 10 ปี เพื่อดูว่าในช่วงเศรษฐกิจที่ดีและไม่ดี หุ้นไหนยังมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคำนึงดังต่อไปนี้

4.1) เลือกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไม่ผันผวน เพราะจะทำให้การดำเนินงานเพื่อสร้างกำไรไม่ผันผวน

4.2) ดูฐานะความแข็งแกร่งทางด้านการเงินว่ามีความพร้อมที่จะจ่ายเงินปันผลมากน้อยแค่ไหน เช่น มี Debt to Equity Ratio ในระดับต่ำ, สัดส่วนหนี้สินระยะสั้นน้อย, กระแสเงินสดจากการดำเนินกิจการเป็นบวก, มีระดับเงินสดเหลือพอสมควร เป็นต้น

4.3) นโยบายการจ่ายเงินปันผลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยส่วนใหญ่จะกำหนดว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า X% ของกำไรต่อหุ้น ดังนั้น ผลประกอบการของบริษัทฯ และรูปแบบโครงสร้างการดำเนินธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

4.4) เลือกหุ้นปันผลที่มีสภาพคล่องสูง เพราะจะทำให้การซื้อขายมีความคล่องตัว

4.5) เลือกหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ เพื่อชดเชยอำนาจในการใช้จ่ายในอนาคตที่ลดลง

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกลุ่มหุ้นปันผลจะสามารถลงทุนช่องทางไหนได้บ้าง

แม้ว่าการลงทุนในหุ้นปันผลดูเหมือนจะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่จากภาวะตลาดหุ้นไทยที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงจากสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้น การลงทุนด้วยตนเองยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง วิธีการลดความเสี่ยงคือ การลงทุนระยะยาว และหมั่นศึกษาข้อมูลสภาวะตลาดและหุ้นที่ทำการลงทุน หรือ นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นปันผลที่ดีได้

ทั้งนี้ บลจ.ทิสโก้ มีกองทุนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกลุ่มปันผล 2 กองทุนคือ TISCO High Dividend และ TISCO Dividend Select โดยกองทุนทั้งสองผู้จัดการกองทุนมีกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นเข้าลงทุน โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของบริษัท เช่น มีการเติบโตของรายได้สม่ำเสมอ, กระแสเงินสดแข็งแกร่ง และมีระดับหนี้ต่ำ อีกทั้งยังประเมินประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอในช่วงเวลา 3–5 ปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่ควรมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าตลาดหุ้นโดยรวมอีกด้วย

กองทุน TISCO High Dividend และ TISCO Dividend Select มีความแตกต่างกันอย่างไร

เกณฑ์การเลือกหุ้นของกองทุนทั้ง 2 มีแนวทางเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกัน 2 ประเด็น คือ

  1. หลักทรัพย์ในขอบเขตการลงทุน (Stock universe)
  2. เกณฑ์การจ่ายเงินปันผล กล่าวคือ

กองทุน TISCO High Dividend จะมีขอบเขตการลงทุนที่อิงกับหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETHD (SET High Dividend 30 Index) เป็นหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% และ ไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงเหมาะกับ นักลงทุนที่ต้องการให้เงินลงทุนเติบโตอยู่ภายในกองทุน

กองทุน TISCO Dividend Select ไม่ได้ระบุขอบเขตการลงทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ด้านการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จึงเหมาะกับ นักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องจากการลงทุน

ผลตอบแทนของกองทุนทั้ง 2 เป็นอย่างไร

เกณฑ์มาตรฐาน = ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) และมีการเปลี่ยนแปลงเป็นดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) เมื่อวันที่ 1 มกราคา 2560

หมายเหตุข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2017

พบกันอีกครั้งในบทความถัดไป อย่าลืมนะครับ นึกถึงการลงทุน นึกถึง TISCO แล้วคุณจะรู้ว่าโอกาสสร้างได้ไม่ยากจริงๆ ครับ

#TISCOMASTERY

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.