FUTURES : ตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทน ทั้งภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง แถมยังใช้เงินลงทุนน้อย (2)

สืบเนื่องจากบทความที่แล้ว ที่เราได้แนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับ Futures ทางเลือกที่จะช่วยตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการทำกำไรในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง วันนี้เราจะมาต่อกันในบทความ part 2 ที่จะแนะนำถึงการเริ่มลงทุน เพื่อให้คุณได้เข้าใจกันยิ่งขึ้นครับ

ก่อนเริ่มลงทุน

เรามาศึกษา SET50 Index Futures กันแบบลงลึกอีกสักหน่อยกันครับ

 • วิธีการอ่านชื่อย่อของ SET50 Index Futures
 • ตัวคูณดัชนี

SET50 Index Futures มีตัวคูณดัชนี 200 หมายความว่า ดัชนี 1 จุดมีมูลค่าสัญญาเท่ากับ 200 บาท

ตัวอย่าง SET50 Index Futures อยู่ที่ 800 จุด จะมีมูลค่าสัญญาเท่ากับ 800*200 = 160,000 บาท

 • เดือนที่สิ้นอายุสัญญา

คือ เดือนที่อยู่ใกล้ 3 เดือนติดต่อกันนับจากเดือนปัจจุบัน และเดือนสุดท้ายของ ไตรมาส 3 ไตรมาสติดกัน

 • ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

SET50 Index Futures มีช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำอยู่ที่ 0.1 คือนักลงทุนไม่สามารถซื้อขายราคาที่ต่ำกว่า 0.1 ได้

จากตัวอย่าง นักลงทุนสามารถเสนอซื้อ 800, 799.9, 799.8 ได้ สามารถเสนอขาย 800.1 ได้ แต่ไม่สามารถเสนอขาย 800.15 ได้ เนื่องจากน้อยกว่า 0.1 จุด

 • การจำกัดฐานะ

ทางตลาด TFEX กำหนดให้นักลงทุนมีฐานะ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับ 50Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันไม่เกิน 100,000 สัญญา

 • เวลาซื้อขาย

เปิดก่อนตลาดหุ้น 15 นาที และปิดหลัง 15 นาที

Pre-open : 09.15–09.45

Morning session : 09.45–12.30

Pre-open : 13.45–14.15

Afternoon session : 14.15–16.55

 • ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) คำนวณโดยการนำค่าเฉลี่ยของ SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดนคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่ามากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

 • วันหมดอายุ

สัญญา SET50 Index Futures จะมีการกำหนดวันที่หมดอายุไว้แน่นอน โดย TFEX กำหนดให้ SET50 Index Futures มีเดือนหมดอายุ 3 เดือนใกล้สุดติดกัน และเดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป รวมเป็น 6 เดือน เช่น วันนี้วันที่ 1 มี.ค. 2016 SET50 Index Futures จะมีเดือนหมดอายุหลายๆ เดือนให้เลือกทำการซื้อขาย ได้แก่เดือน มี.ค. 2016, เม.ย. 2016, พ.ค. 2016, มิ.ย. 2016, ก.ย. 2016 และ ธ.ค. 2016 รวมเป็น 6 เดือนหมดอายุ

 • การซื้อขายวันสุดท้าย

ในแต่ละเดือนหมดอายุ SET50 Index Future จะกำหนดวันที่หมดอายุไว้เป็นวันทำการ ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยจะหมดอายุเวลา 16.30 น.

>> SET50 Index Futures เดือน มี.ค. 2016 สามารถซื้อขายได้จนถึง เวลา 16.30 น. ของวันพุธที่ 30 มี.ค. 2016

>>ถ้าเดือนใดมีวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายของเดือน (ตามในรูป) SET50 Index Futures เดือน ก.ค. 2016 จะสามารถซื้อขายได้จนถึงเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2016

 • การเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสูด-สูงสุดแต่ละวัน

Set50 Index Futures สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลดลงได้ไม่เกิน 30% ของราคาชำระราคาวันก่อนหน้า

โดยราคาจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 10%, 20% และ 30% ช่วงแรกจะซื้อขายได้ไม่เกิน +- 10% ของราคาชำระราคาล่าสุดและเมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศ circuit breaker ในรอบแรกที่ 10% SET50 Index Futures จะหยุดการซื้อขาย จากนั้น TFEX จะขยายราคาซื้อขายสูงสุดต่ำสุดเป็น +-20% และเมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศ circuit breaker ในรอบที่สองที่ 20% SET50 Index Futures จะหยุดทำการซื้อขาย จากนั้น TFEX จะขยายราคาซื้อขายสูงสุดต่ำสุดเป็น +-30% ตามลำดับ และเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงถึงระดับ 30% แล้วจะไม่มีการขยายต่อไปอีก

 • ราคาปิดแต่ละวัน

ในการคำนวณหาราคาปิดแต่ละวัน ทางตลาด TFEX จะใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของ SET50 Index Futures เป็นราคาปิด

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -(2)

รายละเอียดทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ น่าจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงหลักการของ SET50 Index Futures กันมากขึ้น เหลือพาร์ทสุดท้ายที่ผู้เขียนจะมาแนะนำต่ออีกในบทความต่อไป จนกว่าจะพบกันครับ

นึกถึงการลงทุน นึกถึง TISCO

#TISCOMastery

Show your support

Clapping shows how much you appreciated TISCO Mastery’s story.