FUTURES : ตอบโจทย์นักลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทน ทั้งภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง แถมยังใช้เงินลงทุนน้อย (1)

ทางเลือกการลงทุนที่จะตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการทำกำไรในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง ที่นักลงทุนไม่ควรพลาดเลย คือ การลงทุนในฟิวเจอร์ส (Futures) หรือ สัญญาณซื้อขายล่วงหน้า

มารู้จักกับ Futures กันครับ

‘ฟิวเจอร์ส (Futures)’ คือสัญญาณซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่ง ที่คู่สัญญาตกลงราคาซื้อขายทรัพย์สินอ้างอิง (Underlying Assets)กันในปัจจุบัน โดยมีภาระผูกพันธ์ต่อกันที่จะต้องทำการส่งมอบทรัพย์สินอ้างอิงและชำระราคากันในอนาคต โดย

  • ผู้ซื้อฟิวเจอร์ส จะเรียกว่ามีฐานะ ‘Long Position’ ซึ่งผู้ซื้อฟิวเจอร์สจะมีภาระผูกพันธ์ที่ต้องทำการซื้อขายสินค้าอ้างอิงในอนาคตกับผู้ขายฟิวเจอร์ส
  • ผู้ขายฟิวเจอร์ส จะเรียกว่ามีฐานะ ‘Short Position’ ซึ่งผู้ขายฟิวเจอร์สจะมีภาระผูกพันธ์ที่ต้องทำการส่งมอบสินค้าอ้างอิงในอนาคตกับผู้ซื้อฟิวเจอร์ส

เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายฟิวเจอร์ส ต่างฝ่ายต่างมีภาระผูกพันธ์ต่อกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อาจเกิดการบิดพริ้วไม่ยอมทำตามภาระผูกพันธ์ที่ตนมี เมื่อตนเองเป็นผู้เสียผลประโยชน์ ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายฟิวเจอร์ส จะต้องมีการวาง ‘เงินประกัน (Margin)’ เป็นค่ามัดจำกันการบิดพริ้วเอาไว้กับโบรกเกอร์ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ซื้อหรือผู้ขายฟิวเจอร์ส สามารถที่จะล้างภาระผูกพันธ์ที่ตนมีอยู่ได้ โดยการทำฐานะตรงกันข้ามกับที่ตนมี เช่น ถ้าซื้อฟิวเจอร์สเอาไว้ ก็ให้ทำการขายฟิวเจอร์สทิ้งในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange : TFEX) หรือ ถ้าได้ขายฟิวเจอร์สเอาไว้ ก็ให้ทำการซื้อฟิวเจอร์สคืนมาจากตลาด TFEX ซึ่งผลต่างของราคาที่ทำการซื้อและราคาที่ทำการขายก็คือ กำไรขาดทุนขาดทุนที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนนั่นเอง โดยทางตลาด TFEX ใช้วิธีการชำระส่วนต่างของกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นเป็นเงินสด หรือที่เรียกว่า ‘Cash Settlement’ แทนที่จะส่งมอบสินค้ากันจริงๆ

เริ่มลงทุนในฟิวเจอร์ส เริ่มต้นอย่างไรดี ?

นี่เลยครับ SET50 Index Futures!

SET50 Index Future คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชนิดหนึ่ง ที่คู่สัญญาตกลงราคาซื้อขาย SET50 Index กันในปัจจุบัน โดยมีภาระผูกพันต่อกันที่จะต้องทำการส่งมอบ SET50 Index และชำระราคากันในอนาคต (SET50 Index คือ ดัชนีที่นำหุ้น 50 อันดับ ที่ตัวใหญ่และยอดนิยมมาคำนวนหาดัชนี)

แล้วทำไมต้องเลือก SET50 Index Futures

  • ป้องกันความเสี่ยง : สำหรับนักลงทุนที่มี Port หุ้นอยู่ และต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการที่หุ้นปรับตัวลง สามารถขาย (Short) SET50 Index Futures เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ หากดัชนี SET50 Index ลงมาตามที่คาดไว้ นักลงทุนจะได้กำไรจาก SET50 Index Futures เพื่อชดเชยส่วนขาดทุนจาก Port หุ้นได้ ส่งผลให้ Port ลงทุนโดยรวมได้รับผลกระทบไม่มาก หรือไม่ได้รับผลกระทบเลยจากการที่หุ้นปรับตัวลง
  • วิเคราะห์ง่าย : การซื้อ/ขาย SET50 Index Futures เปรียบเสมือนนักลงทุนได้ทำการซื้อ/ขายหุ้นทั้ง 50 ตัวในคราวเดียวกัน ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อขายโดยการวิเคราะห์ภาพรวมตลาด โดยไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นเป็นรายตัว
  • เพิ่มผลตอบแทน Mini SET50 Index Futures โดยมีจุดเด่นดังนี้

ใช้เงินลงทุนน้อย : การซื้อขาย SET50 Index Futures นักลงทุนไม่ต้องใช้เงินทั้งจำนวน สามารถใช้เงินลงทุนบางส่วน (ประมาณ 10%) ของสัญญาซื้อขาย ทำให้นักลงทุนมีกำไรมากขึ้นเมื่อเทียบกับเงินลงทุน แต่ถ้าขาดทุน ก็จะขาดทุนมากเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเช่นกัน

สามารถทำกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้น และขาลง : SET50 Index สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยนักลงทุนสามารถซื้อหรือขายก่อนได้

>> นักลงทุนที่มีมุมมองตลาดเป็นขาขึ้น สามารถใช้กลยุทธ์ ซื้อก่อน ขายทีหลัง

>>นักลงทุนที่มีมุมมองตลาดเป็นขาลง สามารถใช้กลยุทธ์ ขายก่อน ซื้อทีหลัง

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — (1)

สำหรับ part 1 นี้น่าจะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับการลงทุนใน futures หรือสัญญาณซื้อขายล่วงหน้ากันแล้ว ใน part 2 เราจะเริ่มศึกษากันลงลึกก่อนการลงทุนมากขึ้นอีกครับ แล้วพบกันในบทความถัดไป อย่าลืมนะครับ นึกถึงการลงทุน นึกถึง TISCO

#TISCOMastery