จงลองทำต่ออีก 15 นาทีแล้วจึงถาม

คือกฏง่ายๆ ของ Matthew Ringel วิศวกรของบริษัท Akamai Technologies ที่ใช้เมื่อเขาเจอปัญหา

เมื่อเจอกับปัญหาที่แก้ไม่ได้ให้ถอยออกมาก่อน บอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ให้พยายามต่ออีก 15 ก่อนหาคนช่วย การได้หยุดแล้วมองดูอีกครั้งจากมุมกว้างทำให้ความกดดันลดลง ในระหว่าง 15 นาทีนั้นให้ทำความเข้าใจสิ่งที่เจอ สิ่งที่ได้ทำไปแล้ว และข้อสงสัยอื่น ไม่แน่อาจจะเจอคำใบ้ก็ได้

ครบเวลา 15 นาที วางมือซะ ตอนนี้ได้เวลาขอความช่วยเหลือแล้ว หาผู้ที่จะช่วยเหลือคุณอาจเป็นเพื่อนร่วมชั้น เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ หรือชุมชนในอินเทอร์เน็ต แล้วแสดงความต้องการ บอกถึงปัญหา และเล่าสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว ถ้าคุณทำการบ้านมาดีและได้คำแนะนำจากคนอื่นด้วย ตรงนี้เองที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้

อ้างอิง: You Must Try, and then You Must Ask


ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่า เทอมนี้ผมได้สอนแลปนักศึกษาแบบเป็นทางการแล้ว ผมเห็นหลายคน Trial and Error เรื่อยๆ แบบไม่มีจุดหมาย จึงคิดว่าจะเอาเรื่องนี้ไปสอนดู ได้ผลอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังต่อไปครับ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Titipat’s story.