ปีแห่งความพลาด

ไม่มีสาระนะครับ ข้ามไปอ่านเรื่องอื่นได้เลย

ต้องยกให้ปี 2014 เป็นสุดยอดแห่งความล้มเหลวจริงๆ ตั้งแต่เรื่องส่วนตัว การตั้งเป้าหมาย ไปจะถึงเรื่องการเรียนและงาน

เรื่องส่วนตัว เนื่องจากมีเรื่องบางอย่างซึ่งเกิดมาจากผมเชื่อใจเพื่อนมากเกินไป ถึงจะเคยมีปัญหาแบบนี้มาหลายรอบแล้ว แต่หลังจบเรื่องในครั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปพอสมควร ไม่ค่อยไว้ใจคนรอบข้างเหมือนเก่า อยากเว้นระยะห่างให้มากขึ้น คงเพราะเริ่มเจ็บเริ่มจำล่ะมั้ง

การตั้งเป้าหมาย ดีขึ้นมานิดนึง ค่อนข้างพอใจว่าตัวเองเรื่องมากน้อยลง อยู่ร่วมกับคนอื่นได้มากขึ้น(อีกนิด) เริ่มมีอะไรเป็นของตัวเองเรื่อยๆ ตามอายุ แต่บางอันก็ยังรู้สึกว่าเละอยู่ดีนะ

เรื่องเรียน ปกติไม่ค่อยทุกข์ร้อนอะไรอยู่แล้ว เป็นคนอินดี้ เรียนที่อยากเรียน ค้นคว้าเพิ่มเมื่อสนใจ เกรดเท่าไหร่เอามาเตอะ แม้ว่าในปีที่ผ่านมาอาจเจอกับวิชาเรียนบัดซบที่ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำแมวน้ำอะไร โหดร้ายถึงขั้นตั้งแต่เรียนมาจนจบยังไม่มีโอกาสเห็นหลักสูตร (syllabus) ว่าวิชานั้นมีวัตถุประสงค์ (objective) อย่างไรบ้าง แต่หมวดนี้รู้สึกว่าโอเคสุดแล้วเพราะหลังจากประกาศผลการเรียนที่ผ่านมาแก้คำสาป .492 ได้แล้ว ติดคำสาปนี้มา 3 เทอมเต็ม

เรื่องงาน อันนี้เละที่สุดแล้ว สูญเสียความศรัทธาในอาชีพที่ตัวเองอยากทำไปจนเกลี้ยง ทำให้รู้สึกกำลังล่องลอยไปเรื่อยไม่มีจุดหมาย หากหาเป้าหมายใหม่ไม่เจอคงต้องกลับไปรับงานอิสระ (freelance) เหมือนเมื่อก่อนแน่เลย

แต่มันก็ผ่านไปแล้วแหละ อะไรที่มันเลวร้ายก็ลืมความรู้สึกแย่ๆ นั้นไปแล้วเก็บเป็นบทเรียนดีกว่า ถ้าโกรธแค้นหรือมีแผนการชำระหนี้กับใครค่อยไปว่ากันปีหน้าละกัน สุดท้ายก็ขอสวัสดีปีใหม่แก่ผู้ที่อ่านมาจนจบด้วยครับ สวัสดีครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.