รีวิวกระติกน้ำมูจิ

IMG_0266

มูจิ (Muji) หรือในชื่อเต็ม “Mujirushi Ryohin” ซึ่งแปลว่า “ไม่มีแบรนด์” สินค้าของแบรนด์นี้มักออกแบบในลักษณะหน้าตาเรียบง่าย เลือกใช้โทนสีไม่ฉูดฉาด ตามแนวคิดแบบจุลนิยมหรือ Minimalist ผมได้วู่วามซื้อกระติกน้ำมาเลยนำมาเล่าให้ฟัง

คุณสมบัติ

 • การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์
 • มีให้เลือก 2 ขนาด 350 และ 500 มิลลิลิตร
 • ตัวกระติกทำจากสแตนเลสแบบ Insulated เก็บร้อน-เย็นได้
 • เมื่อใส่ของเย็นจะไม่มีหยดน้ำเกาะ
 • มีตัวกั้นน้ำแข็งให้เมื่อใส่ของเย็นยกดื่มได้ง่าย
 • ปากกระติกขนาดกลาง ทำความสะอาดง่าย

ข้อเสีย

 • น้ำหนักเยอะ ขนาด 500 มิลลิลิตรมีน้ำหนักประมาณ 310 กรัม
 • *ถ้าไม่ได้ใส่ที่กั้นน้ำแข็ง เมื่อปิดฝาแล้วคว่ำกระติกจะมีน้ำขังที่ฝาทำให้เมื่อเปิดฝาแล้วหกเลอะเทอะ
 • ราคาสูง หนึ่งพันกว่าบาท
 • ทำจากวัสดุสแตนเลสเป็นรอยขนแมวง่าย และบุบเมื่อตกหรือกระแทก
 • ด้วยความสูงทำให้วางในที่วางแก้วน้ำในรถไม่มั่นคง ทำให้มีกระทบบ้างในบางจังหวะ

รูปปลากรอบ

IMG_0265
IMG_0272
IMG_0271
DSC_6965

อ้างอิง

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.