Tana Jambaldorj
Tana Jambaldorj

Tana Jambaldorj

“Биеэ засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө зас" Монгол мөрөөдлийн эрэлд… In search of the Mongolian Dream