De LGBT-escalatie

Over LGBT-discriminatie en genderneutraliteit

Vanmorgen zag ik een artikel op de NOS-site wat mij enorm irriteerde. Het ging namelijk over mensen die beweren man noch vrouw te zijn, waar steeds meer aandacht aan wordt besteed.

AMBTENAREN A’DAM KRIJGEN ‘REGENBOOGTAALTIPS’: LIEVER NIET DAMES EN HEREN
Amsterdam wil in de communicatie meer rekening houden met mensen die zichzelf als man noch als vrouw beschouwen. In een gids met zogenoemde regenboogtaaltips roept de afdeling diversiteit van de gemeente ambtenaren op om rekening te houden met mensen die zich niet herkennen in de aanspreekvorm ‘man’ of ‘vrouw’. Als alternatief voor ‘dames en heren’ wordt geadviseerd om bijvoorbeeld ‘geachte aanwezigen’ of ‘beste aanwezigen’ te gebruiken. De gemeente wil zo op een respectvolle manier praten en schrijven over seksuele- en genderidentiteit.

Vorig jaar voerde de gemeente Utrecht al openbare genderneutrale toiletten in omdat transseksuelen en mensen die zichzelf als geslachtloos beschouwen vaak moeite hebben met de toiletkeuze. Laat ik even stellen: er zijn maar twee geslachten, namelijk man en vrouw. Hierom maak ik mij ook zorgen om deze ontwikkelingen.

Sinds de invoering van het homohuwelijk in Nederland lijkt de LGBT-community alleen maar groter te zijn geworden. Dat heeft niet te maken met het feit dat LGBT’s sneller voor hun geaardheid uitkomen, want dit is geen geaardheid. Je kunt mensen homo- en transseksuele gevoelens aanleren, zolang je maar blijft hameren op trots en acceptatie. Het heeft de LGBT-gemeenschap macht gegeven, want het is zelfs geëscaleerd tot een gemeenschap waarin mensen beweren dat ze unieke geslachten hebben. Dit wordt natuurlijk als onzin verklaard, en dat is niet zo gek, want er zijn maar twee geslachten. Toch kruipen deze mensen in de slachtofferrol, want dat is discriminatie, en dat wordt ook door de politiek opgepikt. Met name D66 voert deze campagne. Dit was bovendien de partij die het initiatief nam om genderneutrale toiletten in Utrecht te plaatsen. Ze gaan echter hierin verder, onder andere met het idee van Alexander Pechtold om transgenders constitutioneel te beschermen tegen discriminatie.

Laten we eerlijk zijn: geslachtsdiscriminatie moet plaatsvinden. Dat betekent niet dat een bepaald geslacht hierop wordt benadeeld, maar dat ieder op de juiste comfortabele plaats wordt gezet door de verschillen tussen man en vrouw te erkennen. Met deze regenboogcampagne gaat dat totaal de verkeerde kant op. Een redelijke vrouw heeft immers geen zin om naar dezelfde wc als de man te gaan, want die pissen toch de hele toiletbril onder. Zo werkt het ook voor bijvoorbeeld werknemers, want wat moeten zij met iemand die beweert genderneutraal te zijn? Werknemers zullen immers altijd selecteren op vertrouwelijkheid, waardoor mensen die beweren andere geslachten te hebben vaak lastiger aan een baan komen. Dat is niet de schuld van foute discriminatie van de werknemer, maar van een campagne waardoor mensen tot volledig verkeerde gevoelens zijn gekomen. Door deze campagne zijn homo’s en lesbiennes niet slechts geëvolueerd in transgenders, maar in 1001 nieuwe geslachten, die niet kunnen participeren in de samenleving. Dat is niet gek, aangezien de samenleving slechts voldoet aan de simpele wetenschap van twee geslachten; een feit wat door een bepaalde groep tóch wordt ontkent en zichzelf daarmee benadeelt, want zij worden hiermee de ‘onaanraakbaren' van de samenleving.

Door deze campagne zijn homo’s en lesbiennes niet slechts geëvolueerd in transgenders, maar in 1001 nieuwe geslachten.

De toenemende controversie van het gedachtegoed van homoacceptatie heeft zijn grenzen overschreden, waardoor deze escalatie resulteert in een gendercrisis, waarbij de onbewuste identiteit van mensen wordt overgedragen aan de LGBT-gemeenschap. Mijn oproep aan homo’s en lesbiennes is daarom: hou de trots voor jezelf, want jullie hebben immers al dezelfde rechten als iedere andere burger in Nederland. Stop met de pridecampagnes, en erken dat er maar twee geslachten zijn, anders werkt de discriminatie in jullie nadeel.

Tot slot – om nog even terug te komen op het artikel van de NOS: door rekening te houden met mensen die zichzelf als man noch vrouw beschouwen, versterk je hun gevoelens alleen maar mee en krijgen zij hun mening bevestigd. Het optreden van averechtse effecten resulteert enkel in een polarisatie in de samenleving waarbij de realiteit buiten beschouwing wordt gelaten.

Like what you read? Give TJEERD a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.