Waarom de visie van Forum voor Democratie op de gevestigde politiek representatief is voor de werkelijkheid

Over het ‘partijkartel'

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 hebben we kennis gemaakt met het begrip ‘partijkartel’, dat werd geïntroduceerd door Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven, waarin hij de kenmerken van het partijkartel nauwkeurig uitlegt en daarbij pleit voor bindende referenda, naar het Zwitsese model. Ikzelf geloof niet in een bewust partijkartel, maar de ideeën hierachter zijn wel waar. Baudet heeft naar mijn inzichten zeker gelijk door de problematiek van onze politiek bloot te leggen.

Circa 10.000 kartelleden draaien rond in de bestuurlijke baantjescarrousel: zij vormen het grote probleem van ons land. Hun belangen zijn vaak tegengesteld aan de belangen van de Nederlandse bevolking. Ze werken voor zichzelf – niet voor het land.

De ideeën van Forum voor Democratie worden door de gevestigde politiek soms extreem-rechts genoemt. In een aantal gevallen werden deze ideeën zelfs nazistisch genoemt, en zou Baudet erger zijn dan Wilders, wat zo onopvallend mogelijk werd gemaakt door zijn chique voorkomen. Er is al veel te snel een verkeerd beeld van FvD geschetst door de media, zonder dat de standpunten van deze partij zijn geanalyseerd.

Er is sprake van één groot misverstand, en dat representeert de massa: misverstanden. Het polieke spel is immers gebaseerd op schijnen, blijken en lijken. De meningen en wensen van individuele politici van de grote kartelpartijen worden bestempeld als feiten. Hierbij hebben zij een goede uitgangspositie om dit tegenover het volk doordat de media dit bevestigt. Zo werken de gevestigde partijen. De nuance van ideeën worden de kop in gedrukt door de radicale ideeën van deze partijen, die op hun beurt weer worden gerespecteerd door het volk, dat van niks weet. Het is een mentaal spel, waarbij de realiteit er niet toe doet, maar de projectie van hoe dingen lijken te zijn belangrijk is. Propaganda en indoctrinatie is dus niet iets Russisch of Noord-Koreaans, maar een alledaags verschijnsel dat ons ook hier onbewust blijft beïnvloeden, en daar speelt de gevestigde politek op in door een netwerk uit te bouwen – in onder andere de mediawereld – en topfuncties uit te wisselen. We lijken wel in een pseudocratie te leven!

We lijken wel in een pseudocratie te leven!

Het erge is dat de wanideeën ons niet beschermen, wat mogelijk zou kunnen zijn, maar ons juist uiteendrijven. Dit komt ten gunste van de politiek, die ons op deze manier makkelijker onder de duim houdt door deze polariseringstechnieken. Het is voor hen belangrijk dat de samenleving daarbij zodanig individualiseert, dat er geen sociale weerstand meer is door gemeenschappelijke belangen, wat de politiek machtiger maakt. Ondertussen worden via organisaties zoals de Verenigde Naties afspraken gemaakt om de elite ook op internationaal niveau macht te geven, waardoor het westerse top de ideale positie voor zichzelf creëert om hun radicale ideologie wereldwijd te verspreiden waardoor niet-westerse landen zich aan hen onderwerpen. Hiervoor hoeven zij alleen hun macht, rijkdom en hun zogenaamde goodwill om minder ontwikkelde landen te verbeteren te laten zien.

Dit is een soort spel waarbij onomverwerpbare macht en rijkdom wordt gecreëert, ten gunste van een hele kleine groep. De meeste politici zijn zo diep in het spel gezonken, dat zij onbewust kartelpraktijken uitvoeren, en daarbij het landsbelang links laten liggen. Dat is Thierry Baudet en Theo Hiddema opgevallen, die volledig tot hun recht komen door te pleiten voor meer transparatie in de politiek en open sollicitaties voor publieke en semi-publieke topfuncties, wat betekent dat partijbenoemingen zullen stoppen. Daarnaast pleit FvD voor een versoepeling van het ontslagrecht van ambtenaren, waarvan de uitvoerende top ook opnieuw zou moeten solliciteren bij de aantreding van een nieuwe regering. Het zijn simpele oplossingen die de standvastigheid – en daarmee ook de kartelpolitiek – van onze huidige top kan tegengaan. Daarbij wordt onze politiek weer toegangelijk en kunnen politici écht worden afgerekend op hun wanbeleid, wat leidt tot meer vaardige en waardige politici.

Dit is een soort spel waarbij onomverwerpbare macht en rijkdom wordt gecreëert, ten gunste van een hele kleine groep

De ideeën van Forum voor Democratie kloppen zeker, en de politiek moet veranderen. Meer transparantie, toegankelijkheid en directere democratie kunnen ons al een heel eind vooruit brengen. Forum voor Democratie als gek verklaren heeft geen zin meer voor de gevestigde politiek, want ze zijn niet voor niets de snelst groeiende partij voor Nederland. Vooral op rechts heeft FvD veel kiezers bij andere partijen weggekaapt, maar ook links zou op zijn minst het inzicht van deze partij moeten respecteren, ondanks dat FvD op de meeste vlakken rechtsgezind is.

Mijn oproep aan de gevestigde politiek is: laat Forum voor Democratie de doorgang vinden en probeer deze partij te respecteren. Er is namelijk een revolutie in gang gezet, die onze politiek drastisch zal veranderen. Voor iedere individuele politicus: stop met kartelpraktijken, en geef het landsbelang de prioriteit, anders zul je straks wél afrekend worden op wanbeleid.