Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Willemijn Schneyder, co-founder van SwipeGuide.

Image for post
Image for post
Willemijn Schneyder, co-founder van SwipeGuide. Foto door Cindy van Rees

Alles stond voor SwipeGuide in de startblokken begin dit jaar om de omzet te verviervoudigen. …


Welkom, wij zijn Golden Egg Check en wij zijn startup-analisten. Wij selecteren en verbinden de beste startups met de meest relevante investeerders en corporates.

Investeerders hebben ruim 510 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse startups in het derde kwartaal van 2020. Dat is 50 miljoen euro meer dan in hetzelfde kwartaal in 2019, blijkt uit onderzoek van startup-analisten van Golden Egg Check.

Eerder bleek uit data van Golden Egg Check al dat de impact van de corona-crisis op investeringen in de eerste helft van 2020 beperkt was. …


Dit is At The Money, een twee-wekelijkse podcast van Golden Egg Check, waarin wij in gesprek gaan met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen en investeerders die in dat soort startups en scale-ups investeren. Dit keer een gesprek met Robert Verwaayen, partner bij Keen Venture Partners.

Image for post
Image for post
Robert Verwaayen, partner bij Keen Venture Partners

Keen Venture Partners investeert in snelgroeiende Europese tech startups. Met een eerste fonds van 120 miljoen is het geen kleine partij. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store