Taekeun Hwang

Embedded System, Programming, Android, Linux, Python, Security, Photography, Nikon, DSLR, Emacs, LaTeX, Extra-ordinary, Weird, Truly Madly Deeply...

Taekeun Hwang