มารู้จักกับ Handover Protocol Platform Messenger Facebook

โปรโตคอล Chatbot สำหรับเพจ ที่จะทำให้เพจนั้นใช้ App ที่ได้ทำการ Subscribe ข้อมูล ตั้งแต่ 2 App ขึ้นไป ทำงานร่วมกับ Platform Messenger ของเพจได้

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ผมได้ลองศึกษาและได้ทำ Demo ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆ บอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างจะดีพอสมควร มันจะช่วยจัดการกรอง User ที่จะทักเข้ามาในเพจเรา โดยจะกรองจากข้อความที่ส่งมา กรองอย่างไรนะหรอ 555+ เช่น สมมติมี User ทักเข้ามาในเพจเราเป็นจำนวนมาก ตัวโปรโตคอลนี้จะช่วยคัดแยกว่า User คนไหนต้องการจะคุยกับพนักงาน และ User คนไหนต้องการจะคุยแบบกับ Bot

Handover protocol ของแพลตฟอร์ม Messenger ช่วยให้แอพพลิเคชั่นตั้งแต่สองตัวขึ้นไปทำงานร่วมกันในแพลตฟอร์ม Messenger สำหรับเพจได้ ผู้ดูแลเพจสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้โดยการตั้งค่าบทบาทสำหรับแอพพลิเคชั่นที่ลงทะเบียนของเพจเพื่อส่งผ่านการควบคุมเธรดข้อความจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง ระบบจะส่งข้อความไปยังช่องทางต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่ามีการควบคุมเธรดข้อความของแอพพลิเคชั่นในขณะนั้นหรือไม่

การที่จะทำขึ้นมาต้องทำอย่างไร?

  • สร้าง 3 App ใน Message Platform โดยสามารถเข้าไปสร้างได้ที่ https://developers.facebook.com/apps/
  • ทำ Webhooks และ Subscription ข้อมูลให้กับเพจ Facebook เมื่อทำเสร็จจะมี App โผล่ขึ้นมาในเพจ สามารถเปิดดูได้โดยไปที่เพจ Facebook ที่เราได้ทำการ Subscription จากนั้นให้ไปที่ ตั้งค่า > แพลตฟอร์ม Messenger จากนั้นเราก็กำหนดบทบาทให้กับ App โดยที่ primary จะเป็นตอบกลับข้อความแบบ Chatbot และ secondary จะเป็นแบบตอบกลับข้อความแบบ manual
  • ใช้ ngrok ในการ run http โดยที่ ngrok คือ เครื่องมือที่ทำให้ web หรือ api ที่รันใน localhost ให้สามารถ online ได้จริง โดยการรัน 1 คำสั่ง เมื่อรันอะไรก็ตามบน http ใน localhost จะสามารถ mapping พอร์ตที่รันไปแล้วเข้ากับ ngrok ได้ ngrok ก็จะทำการสร้าง url ขึ้นมาให้

ตัวอย่าง

API การควบคุมการส่งผ่านเธรด

ระบบใช้ API การควบคุมการส่งผ่านเธรดเพื่อส่งผ่านการควบคุมเธรดข้อความจากแอพพลิเคชั่นหนึ่งสู่อีกแอพพลิเคชั่นหนึ่ง การเรียกแอพสามารถส่งผ่านเมตาดาต้าทางเลือกพร้อมกับคำขอ API ได้ เมื่อส่งผ่านการควบคุมเธรดสู่แอพแล้ว เหตุการณ์ Webhook pass_thread_control จะถูกส่งไปที่แอพนี้พร้อมกับเมตาดาต้าทางเลือกทั้งแอพ Primary Receiver และ Secondary Receiver สามารถใช้ API นี้เพื่อส่งผ่านการควบคุมเธรดได้

ตัวอย่างการใช้งาน ตัวอย่างนี้ทำขึ้นมาแบบลวกๆ คิคิ ^^
หากข้อมูลผิดพลาด ผมขออภัยด้วยครับผม
Like what you read? Give TK Kamekones a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.