The Day After Tomorrow

  • Malezya’dan ayrılıyorum. En azından buradan kalan bazı şeyleri de kaydetmek istiyorum. Önemli bir deneyimdi. Asya coğrafyası ve Asya insanı hakkında en azından bir şeyler gördüm. Benim için çok ilgi çekiciydi. Çünkü çok farklılar. Coğrafyanın dini nasıl şekillendirdiğini net görme şansım oldu. Özellikle dinin bazı noktalarda kültürel bir hal alması. Ekonominin petrole dayanması, araba üretmeleri, eyalet sistemi, bizim toplumuzudan kesinlikle çok daha sıcak olmaları.(bu konuyu zevkle tartışabilirim arzu eden olursa) ve daha pek çok şey. Kimsenin doğru düzgün vakti yokken uzun uzun yazdığım şeyleri okumadığını biliyorum. Merak ettiğiniz bir şey olursa yazın konuşalım. (tlhkbkc@gmail.com)
  • (Bu fotoğrafları hazırlayıp yaz sonunda yazıyı yayınlayacaktım. Fakat çalışırken kaydetmediğimi farketmiştim. Üşenip tekrar hazılamdım. Meğer uygulamanın taslalar bölümüne kaydetmişim. Kış geldi ama orada daha yaz olduğu için fotoğrafların geçerliliği var :)

İki ay boyunca en çok vakit geçirdiğim yer.

  • iki ay boyunca en çok vakit geçirdiğim ikinci yer.
  • Biz ve mekan.


mekandan china town
en çok içtiğimiz şey galiba “coarse blended mocha”
“o gemi gelecek” ayağı.
orta direk
KUALA LUMPUR
şemsiye
cuma
patlayan fotoğraf
yürüyemediğimiz ada(normalde görülen adaya günü belli saatinde sular çekildiği için yürüyerek geçebiliyorsunuz.
pirinç tarlası
malay teyzeler
Like what you read? Give Talha Kabukçu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.