Các gói cước cáp quang VNPT HCM

Gói Cước Cáp Quang VNPT

Gói cước Cáp Quang VNPT tại TPHCM đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng kèm theo các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như miễn phí lắp đặt modem WiFi, ưu đãi về giá cước…

Các gói cáp quang VNPT

» Gói cáp Quang VNPT F-Eco — Tốc độ: 15Mbps Giá cước: 160.000đ/tháng.

» Gói cáp Quang VNPT Fm — Tốc độ: 25Mbps Giá cước: 200.000đ/tháng.

» Gói cáp Quang VNPT Fiber20 — Tốc độ: 20Mbps Giá cước: 190.000đ/tháng.

» Gói cáp Quang VNPT Fiber30 — Tốc độ: 30Mbps Giá cước: 230.000đ/tháng.

» Gói cáp Quang VNPT Fiber40 — Tốc độ: 45Mbps Giá cước: 340.000đ/tháng.

» Gói cáp Quang VNPT FiberNet — Tốc độ: 60Mbps Giá cước: 800.000đ/tháng.

Gói cáp Quang VNPT F2h — Tốc độ: 35Mbps — Giá cước: 240.000đ/tháng.

Gói cáp Quang VNPT F2e — Tốc độ: 50Mbps — Giá cước: 360.000đ/tháng.

Gói cáp Quang VNPT F2k — Tốc độ: 60Mbps — Giá cước: 400.000đ/tháng.

Gói cáp Quang VNPT F0 — Tốc độ: 50Mbps — Giá cước: 640.000đ/tháng.

Tốc độ download/upload quốc tế tối thiểu: 512kbps/ 512kbps.

Gói cáp Quang VNPT F1 — Tốc độ: 60Mbps — Giá cước: 880.000đ/tháng.

Tốc độ download/upload quốc tế tối thiểu: 640kbps/ 640kbps

Gói cáp Quang VNPT F2 — Tốc độ: 70Mbps — Giá cước: 1.120.000đ/tháng.

Tốc độ download/upload quốc tế tối thiểu: 640kbps/ 640kbps.

Gói cáp Quang VNPT F3 — Tốc độ: 80Mbps — Giá cước: 1.440.000đ/tháng.

Tốc độ download/upload quốc tế tối thiểu: 768kbps/ 768kbps

Gói cáp Quang VNPT F4 — Tốc độ: 90Mbps — Giá cước: 2.560.000đ/tháng.

Tốc độ download/upload quốc tế tối thiểu: 1Mbps/ 1Mbps .

Gói cáp Quang VNPT F5 — Tốc độ: 100Mbps — Giá cước: 4.400.000đ/tháng.

Tốc độ download/upload quốc tế tối thiểu: 1.5Mbps/ 1.5Mbps

Gói cáp Quang VNPT F6 — Tốc độ: 120Mbps — Giá cước: 6.000.000đ/tháng.

Tốc độ download/upload quốc tế tối thiểu: 2Mbps/ 2Mbps.

Gói cáp Quang VNPT F7 — Tốc độ: 120Mbps — Giá cước: 8.000.000đ/tháng.

Tốc độ download/upload quốc tế tối thiểu: 3Mbps/ 3Mbps.

Gói cáp Quang VNPT F8 — Tốc độ: 150Mbps — Giá cước: 9.600.000đ/tháng.

Tốc độ download/upload quốc tế tối thiểu: 3Mbps/ 3Mbps.

Phí lắp đặt internet cáp quang VNPT

— Gói F-Eco, F18, Fm, F2h: 200.000đ

- Gói F2e trở lên: 300.000đ.

Cáp quang VNPT ưu đãi cho khách hàng trả trước cước

» Miễn phí 100% phí lắp đặt.

» Trang bị miễn phí cho khách hàng modem WiFi 4 cổng.

- Trả trước 07 tháng cước: miễn 100% phí lắp đặt + giảm thêm 10% cước sử dụng hàng tháng

- Trả trước 14 tháng cước: miễn 100% phí lắp đặt + giảm thêm 15% cước sử dụng hàng tháng

Giảm thêm cước sử dụng hàng tháng cho khách hàng cơ quan y tế, giáo dục, nhà nước, Sinh viên, khách hàng có thẻ thành viên Coopmart, đăng ký cùng lúc internet và truyền hình Mytv, chuyển từ nhà cung cấp khác sang cáp quang VNPT theo bảng giá bên dưới.

Bảng giá cáp quang VNPT

Gói cước cáp quang F-Eco, F18 chỉ áp dụng cho cá nhân, hộ gia đình.

Thời gian khuyến mãi áp dụng trong 24 tháng và khách hàng cam kết sử dụng trong 24 tháng.

Thủ tục đăng ký internet VNPT tại TPHCM

+ Khách hàng cá nhân: CMND photo.

+ Khách hàng doanh nghiệp: Giấy phép kinh doanh photo.

+ Thời gian lắp đặt cáp quang VNPT trong vòng 2 ngày tính từ lúc tiếp nhận thông tin đăng ký (trừ ngày lễ & chủ nhật).

+ VNPT trang bị miễn phí cho khách hàng modem WiFi 4 cổng và bảo hành miễn phí trong suốt quá trình sử dụng.

Tại TP.Hồ Chí Minh khi cần đăng ký internet cáp quang VNPT khách hàng có thể gọi vào hotline 094.111.8883 để đăng ký mà không cần trực tiếp đến điểm giao dịch VNPT.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.