Kiến thức tổng hợp nhất về khớp cắn chéo

Cắn chéo là một trong những dạng sai lệch của khớp cắn ảnh hưởng đến thẩm mỹ của khuôn răng và chức năng của khuôn hàm. Tình trạng cắn chéo biểu hiện rõ rệt nhất ở nhóm răng trước tạo nên những đặc điểm của khớp cắn chéo cơ bản giúp chúng ta có thể nhận diện và phân biệt được nó với các loại sai lệch khớp cắn khác.

Đặc điểm của khớp cắn chéo

♦ Khớp cắn chéo bị chia thành nhiều nhóm răng xô lệch

Đây là sự biến dị nghiêm trọng của tình trạng khớp cắn chéo, không chỉ ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai mà còn đến tính thẩm mỹ của khuôn răng.

Trên cùng một cung răng, nhưng có thể bị phân chia thành nhiều nhóm răng sai lệch khác nhau, nhớm thò ra, nhóm thụt vào rất mất cân đối, không thể phân biệt được đó là hô vẩu hay móm.

Với sự sai lệch này đương nhiên giải pháp phẫu thuật không thể tạo ra hiệu quả vì phẫu thuật chỉ tác động được đến xương hàm mà không điều chỉnh các răng. Do đó, đối với khiếm khuyết này chỉ có thể niềng răng mới hiệu quả.

♦ Khớp cắn chéo răng cửa gây mất đối xứng hai hàm

Sự mất đối xứng này diễn ra với cả tổng thể hai hàm răng và ngay cả khi xét trên từng nhóm răng, từng răng và kẽ răng.

Thông thường, với khớp cắn chuẩn, thì đường nối từ mũi qua khe răng cửa hai hàm xuống tới cằm là một đường thẳng. Qua đường thẳng này các răng trên cùng một hàm đối xứng với nhau và giữa hai hàm có sự cân đối từ từng vị trí răng đến các khe răng thưa.

Tuy nhiên, ở khớp cắn chéo thì đường nối này không thẳng mà bị gấp khúc ở khu vực khe răng cửa. Hai khe răng cửa trên và khe răng cửa dưới bị lệch không thẳng hàng với nhau.

Những ảnh hưởng của khớp cắn chéo

Khớp cắn chéo là một tình huống sai lệch răng ít gây bệnh lý cho răng và không ảnh hưởng gì ngoài tính thẩm mỹ nếu chỉ ở mức độ nhẹ.

Nhưng khi bị khớp cắn chéo nặng thì có thể gây méo và lệch cằm, hàm răng làm ảnh hưởng đến hoạt động nhai cắn thức ăn.

Like what you read? Give Tùng Kim a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.