Theo hiểu biết của mình thì các ngàm của máy phim cơ Minolta (SR/MD/MC) giống hệt nhau về mặt hình…
Nguyễn Duy Tùng
1

Dạ có thể lens em xài là ngàm A Sony ạ, em quên mất giai đoạn này là hệ ngàm Minolta Dynax tới mãi sau đấy Sony mới mua lại. Xin nói thêm em cũng chả cần đo sáng =))) vì có đợt em xem theo đo sáng, chụp hỏng cả 1/2 cuộn phim =)))) set iso 200 thì rất bình thường và hình đủ sáng. Nhưng khi set iso 400 thì hỡi ơi nó bị đần anh ạ =))) em thấy cũng kì kì r mà vẫn tin theo nó, cuối cùng đành tự đó nửa cuộn film còn lại =))) Giờ khi em chuyển qua dòng khác thì em cố ý lựa dòng không đo sáng, để lỡ ai hỏi em bảo không có tiền chơi máy hỗ trợ đo sáng nên ảnh em hay bị sai sáng =)))