Alto (Truyện ngắn)

Chuông điểm 13 giờ. Đây là lúc đàn kiến tập sự sẽ theo sao các đàn anh để học cách trinh sát tìm thức ăn.

Alto cùng bốn chú kiến tập sự khác là Aimo, At, Aido và Ape nấp ở cửa hang ngó ra xem anh Adi đánh hơi. Mắt kiến không thể nhìn xa được nên chúng phải dùng thêm chiếc râu để đánh hơi, tìm kiếm mùi thức ăn. Điều này cũng có nghĩa là chúng phải phân công các kiến trinh sát trực tiếp đến các địa điểm tiềm năng. Đây chính là công việc nguy hiểm nhất trong đàn. Đã có nhiều kiến trinh sát đi mà không trở về, có thể chúng bị lạc, cũng có thể chúng không may mắn gặp tai nạn hoặc bị tấn công bởi các loài dữ tợn.

Alto không được lựa chọn công việc của mình. Khi vừa đủ 18 ngày tuổi, tất cả những kiến con sẽ được phân chia về các bộ phận mà không theo một căn cứ hay tiêu chuẩn cụ thể nào. Dường như sự phân chia này là hoàn toàn ngẫu nhiên vậy. Alto không thích công việc trinh sát được phân công. Cậu muốn làm kiến lính, được cầm giáo chiến đấu với quân thù và giúp bảo về các kiến thợ cơ. Cậu muốn gửi đơn xin chuyển bộ phận, nhưng cũng như truyền thống ngàn ngày nay của tổ kiến cậu, tất cả đơn xin đều đi thẳng về bộ phận xây dựng, nơi chúng sẽ được dùng để đắp tổ và sửa chữa các khu vực nhà ở.

(Còn tiếp)

YOLO!