Cuối tuần làm ta lười đi.

Chính xác đó là những gì đã xảy ra đối với mình và những người bạn mình quan sát. Không phải xảy ra chỉ gần đây mà nó đã diễn ra từ lâu rồi.

Trong tuần, cùng với áp lực công việc và mong muốn cải thiện bản thân, chúng ta chăm chỉ, làm đúng theo kế hoạch bao nhiêu, thì đến cuối tuần lại làm biếng bấy nhiêu. Mình tập thể dục đủ tất cả các ngày trong tuần, đến thứ 7 thấy lười lười, thêm đi chợ trễ, lại có hẹn với bạn, thế là không trì hoãn không tập, bảo để chiều sẽ tập bù. Rồi chiều cũng ăn chơi phè phỡn quên nó luôn.

Vậy phải làm sao để cải thiện nó đây? Làm sao để cuối tuần là một quãng nghỉ hợp lý để ta bứt phá chứ không phải là kẻ phá bĩnh khiến ta ngã dúi dụi.

Câu trả lời là thói quen.

Chúng ta luyện thói quen những ngày trong tuần. Thì cũng luyện cả những thói quen cho ngày cuối tuần luôn.

Những thói quen trong tuần, nếu không quá khó hoặc vướng mắc, hãy cố gắng thực hiện nó ngay cả trong ngày cuối tuần. Ví dụ như tập thể dục chẳng hạn. Nếu khó hay vướng bận gì quá thì giảm khối lượng tập đi, còn một nửa thôi. Đây là mình tập để giữ thói quen nên không cần tập nặng quá, quan trọng là phải có tập.

Còn một số cái không làm được, thì hãy thống nhất, cuối tuần cho cái đó được nghỉ ngơi, tự thưởng cho bản thân mình. Thống nhất trước như vậy giúp mình không bị cảm thấy tội lỗi khi cuối tuần mình nghỉ ngơi. Cộng them suy nghĩ “tự thưởng”, khiến cho ta thêm trân trọng những gì mình đã làm được trong tuần, và vui vẻ hơn để tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi cuối tuần.

Và tạo thói quen cho ngày cuối tuần.

Ví dụ cuối tuần thì đi bơi chẳng hạn. Tạo được một thói quen cho ngày cuối tuần khiến ta thấy vui vẻ hơn, vừa khiến cho cuộc sống trở nên nhiều màu sắc nhờ nhiều hoạt động khác nhau. Ta vừa tận hưởng cuộc sống mà lại không mang tiếng “làm biếng không chịu làm gì”.

Thói quen trong tuần và cuối tuần như 2 bánh răng hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau, khiến cho vòng tuần hoàn cải thiện bản thân mình ngày một tốt hơn và trơn tru hơn.

Như vậy là awesome :D

YOLO!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tôi Có Thể Viết’s story.