Gamification là cái gì?

Đó là một khái niệm về việc ứng dụng những thành phần mà ta thường thấy trong game ứng dụng vào các vấn đề trong đời sống.

Đây là một khái niệm mới, dần được các nhà nghiên cứu tổng hợp bài bản từ khoảng năm 2010. Tuy nhiên thì việc áp dụng nó đó có từ rất lâu rồi, chỉ là người ta chưa tổng quát hóa nó thành một khái niệm để chúng ta chỉ mặt đặt tên như ngày nay thôi.

Quay trở lại khái niệm, vậy thì những thành phần của game là gì? Hầu như tất cả: nhân vật, cá tính hóa nhân vật, điểm số, level, huy chương, thử thách, vật phẩm, mục tiêu, đồ họa, cạnh tranh…. Tùy vào ứng dụng, người ta sẽ dùng nhiều hay ít các thành phần này vào trong nó. Ví dụ như Facebook, ta có cá tính hóa nhân vật (chính là avatar, cover đó), cạnh tranh xem ai có nhiều like hơn,..:D

Có thể nói là nhìn đâu ta cũng có thể thấy các ứng dụng của gamification, dù người ta có gọi nó như thế hay không.

Thử thách: áp dụng gamification không hề đơn giản. Vì có quá nhiều thành phần có thể đem vào, nhưng cái nào hiệu quả thì không biết được. Thế nên nếu ai muốn ứng dụng gamification cần tìm hiểu rõ về nó một chút, rồi nghiên cứu kỹ sản phẩm của mình, đưa ra các ý tưởng, thử nghiệm chọn cái hiệu quả, và thực thi hay mở rộng.

Mình cũng đang học thôi. Ở trên Coursera này. Bạn nào thích nhào vô học chung cho vui, đó cũng là gamification đó.

YOLO!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tôi Có Thể Viết’s story.