Unlearn School — Quên những điều học ở trường.

Đây là một khái niệm ít được nghe ở Việt Nam. Mình đọc sách báo nước ngoài thì họ nhắc đến cái này khá nhiều.

Đại loại là ai cũng trải qua một khoảng thời gian rất dài mài quần trên ghế nhà trường, và nó hình thành trong ta những thói quen, niềm tin khô cứng, không áp dụng được vào thực tế. Và khi bước ra khỏi ghế nhà trường, để thích nghi, ta phải quên đi, vứt bỏ một số điều ta được dạy ở trường. Đó gọi là unlearn school.

Tùy thuộc công việc và môi trường mà phải “unlearn” những điều khác nhau. Mình xin nêu một số điều cần unlearn cơ bản và phổ biến mà hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực đều cần unlearn.

Chỉ có một đáp án cho một vấn đề.

Bài kiểm tra ở trường là thế, chỉ có một điều đúng được chấp nhận, còn lại là sai hết. Thậm chí điều này còn thành xu hướng khi giáo dục chuyển hết qua thi trắc nghiệm.

Và ra ngoài cuộc sống, mọi chuyện khác hẳn. Thường thì vấn đề có rất nhiều đáp án và cách giải quyết. Cũng đôi khi vấn đề không có cách giải quyết nào cả. Nhiều khi con người ta phải chọn giải pháp tốt nhì, không phải tốt nhất.

Để có thành công thì phải làm đúng ý người khác.

Chúng ta phải trả lời theo sách giáo khoa. Dàn ý theo gợi ý của thầy cô và làm bài kiểm tra theo “barem”. Như vậy mới được điểm cao, mới gọi là “học giỏi” và có triển vọng thành công.

Thật ra cuộc đời cũng muốn ta làm theo ý của người khác. Lấy chồng theo ý mẹ, làm theo ý sếp, sinh con theo ý vợ. Nhưng nếu ta làm như thế thì bản thân chỉ nhận kết cục buồn thảm và bất hạnh. Mỗi người phải tự đặt ra những barem của mình, và sống, cống hiến hết mình vì nó. Ta không thể làm vừa lòng tất thảy mọi người được. Và luôn nhớ, có duy nhất một người mà ta phải làm vừa lòng, luôn luôn. Đó là bản thân mình.

Chỉ có một con đường đến thành công

Đi học, hỏi cho giỏi, chọn trường đại học, thi vô cho bằng được, ráng tốt nghiệp và đi xin việc hoặc học cao lên.

Có một con đường đó thôi, ai đi được thì đi, không được thì rớt ra ngoài, mặc dòng đời đưa đẩy.

Khi ta lớn hơn, bước vào đời, mới thấy cuộc sống này tươi đẹp và phong phú sự lựa chọn hơn nhiều. Có cả trăm ngàn triệu tỉ đường đi để dẫn đến thành Rome. Có việc xin không nhất thiết phải là Thạc sĩ Tiến sĩ. Để đi làm không cần phải học đại học. Và nhiều khi, không cần đi học vẫn có thể lập nghiệp thành tài.

Những điều trên đã ăn sâu vào đầu chúng ta. Khi đọc đến đây có thể bạn sẽ có suy nghĩ “cái này biết thừa rồi”. Nhưng khoan, biết là một chuyện, hiểu thấu và thực hành nó trong đời sống là chuyện khác.

Chậm lại, nghĩ khác đi, và SỐNG.

YOLO!

Like what you read? Give Tôi Có Thể Viết a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.