Vậy thì Buồn làm sao buông?

Để giảm thiểu nỗi buồn trong cuộc sống, ta hoàn toàn có thể làm được như sau.

  1. Giảm cội nguồn của nỗi buồn.

Hạn chế những nguyên nhân có thể khiến ta buồn phiền. Về cơ bản thì cách này không khả thi. :D. Cuộc sống mà, hạn chế những điều có thể khiến ta buồn cũng có nghĩa là hạn chế cả những điều khiến ta vui.

2. Giảm buồn ngắn hạn.

Ăn. Khi ăn não sẽ tiết ra endorphin, chính là hóoc môn hạnh phúc. Hãy ăn thứ mình thích, tập trung vào vị ngon của nó. Tự dưng nỗi buồn sẽ giảm bớt đi.

Vận động thể thao. Cách này cực kỳ hiệu quả. Khi chơi thể thao, tâm trí của ta sẽ dồn hết và trận đấu, bớt nghĩ về điều buồn phiền. Đồng thời, vận động giúp máu lưu thông tốt hơn, trí óc sẽ được minh mẫn giúp ta suy xét vấn đề một cách khách quan. Và, cũng như khi ăn, não sẽ tiết ra endorphin.

Đến một nơi mới hoàn toàn mà ta chưa đi bao giờ cả. Những điều mới xung quanh sẽ kích thích não bộ, tự nhiên sẽ thấy yêu đời và vui vẻ hơn.

Ngoài ra, cái này tuy thuộc và sở thích và tính cách của mỗi người, hãy làm những điều mà mình thấy vui, thấy thích, cảm thấy phấn khích vì nó. Đừng online facebook, nhìn cảnh người ta vui cười ăn chơi nhảy múa chỉ làm ta buồn thêm thôi.

3. Để sống hạnh phúc trong dài hạn.

Hãy đón xem kỳ sau sẽ rõ.

YOLO!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.