Vẽ đẹp vs Vẽ xấu

Me (M): Ê mày, vẽ xấu với vẽ đẹp khác nhau như thế nào ấy?

Van Gogh (V): Thì mày nhìn vô là biết chứ hỏi gì.

M: Tao muốn biết nguyên lý đằng sau nó kìa, để tao tránh cách vẽ xấu và luyện cách vẽ đẹp hơn ấy.

V: Ohhh. Thế thì khó đấy. Mày phải đọc cuốn giáo trình 400 trang của tao thì mới nắm hết được.

M: Cũng được, đọc sách là chuyện nhỏ. Hiểu sách không mới là chuyện lớn. Mà mày tóm gọn lại vài ý để hôm nay tao học hỏi tao ghi nhớ luôn đi.

V: Cũng được. Vì về cơ bản, đẹp hay xấu là do đánh giá của con người. Nên để biết thế nào là đẹp là xấu thì ta phải quay lại tìm hiểu con người thẩm định hình vẽ như thế nào.

“Đẹp hay xấu là kết quả đánh giá của bộ não con người, khi đem hình vẽ so sánh với các tiêu chuẩn thẩm mĩ của bộ não. Mỗi người thì sẽ có tiêu chuẩn thâm mĩ khác nhau, nhưng về cơ bản thì ta có một số cái nổi bật như sau:

“Tính hình khối rõ ràng: Người ta sẽ thấy những hình vẽ có dạng tròn, vuông, chữ nhật, tam giác cân hay vuông,… là đẹp. Còn những hình méo mó thì sẽ bị coi là xấu. Mày nhìn cái hình mày vẽ kìa, hình tròn mày chỉ vẽ được có 3/4, lại còn ngoắc vào trong, có khúc này bị phình ra mất. Nên trông không đẹp.

“Kế đến là tính cân đối. Nó có thể thể hiện ở các chi tiết mày vẽ có tính đối xứng hay không. Hoặc cũng thế hiện ở cách bố trí bố cục. Tờ giấy A4 này, nếu mày vẽ cái hình này bên trái, thì phải có chi tiết gì đó nữa ở bên phải để cân đối bố cục, như vậy nhìn mới đẹp.

“Cũng phải nhắc đến tính thân thuộc nữa. Như các hình vẽ hoạt hình vậy, mình được tiếp xúc với chúng từ nhỏ rồi, nên nếu vẽ đúng theo cách đó thì mình sẽ thấy nó đẹp, còn vẽ khác hẳn nó ra thì mày sẽ chê xấu ngay.

M: Á đù, hay ta. Mà còn màu sắc thì sao mày?

V: mày vẽ bằng bút chì đen thôi, khỏi quan tâm màu sắc.

M: Tao muốn biết đề phối màu vô cho đẹp ấy.

V: Màu sắc thì phức tạp hơn, mày cần một cảm quan nghệ thuật bậc cao mới được.

M: Có cái khái niệm đó không đó? Đừng xạo nha mày.

V: Ha ha

M: Vậy có nói không?

V: Thôi để bữa sau.

M: Hứa đó.

V: À, mà nhắc nữa là các nguyên tắc thì luôn có ngoại lệ. Mấy cái tao nói ở trên để mày tham khảo rồi vẽ thử cho biết thôi, chứ không phải là là nó luôn luôn đúng.

M: Oh, đúng rồi, tao cũng đang thắc mắc, vì có mấy bức tranh người ta khen đẹp mà tao nhìn nhà thấy lộn xộn lắm.

V: :D

M: Tao lượn đây. Bye mày.

(Còn tiếp)

YOLO!

Like what you read? Give Tôi Có Thể Viết a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.