Deze honderd+ schrijvers steunen allemaal Bookaroo

Op 3 juli start Bookaroo.nl — waar je al je boeken bestelt, waarna boekhandels ze leveren én eraan verdienen

Jul 3 · 2 min read

We houden allemaal van onze boekhandel, maar soms:

A) regent het bakstenen
B) wil je even niet van de bank komen
C) wat was hun website ook weer?

Daarom start nu Bookaroo, waar je boeken worden geleverd door lokale boekwinkels. Soms dezelfde dag nog.

Om te kunnen starten moet Bookaroo 10.000 boeken in twee weken verkopen. Doe je mee?

Meer dan honderd schrijvers scharen zich bij dezen achter dit initiatief. Lang leve de boekhandel ❤

Karin Amatmoekrim
Gerbrand Bakker
Maria Barnas
Persis Bekkering
Walter van den Berg
Lynn Berger
Hanna Bervoets
Sanne Blauw
Merijn de Boer
Gershwin Bonevacia
Arie Boomsma
Mano Bouzamour
Aaf Brandt Corstius
Jelle Brandt Corstius
Rutger Bregman
Asha ten Broeke
Herman Brusselmans
Maurits de Bruijn
Peter Buwalda
Joris van Casteren
Paulien Cornelisse
Saskia de Coster
Ellen Deckwitz
Yra van Dijk
Marian Donner
Anna Drijver
Brian Elstak
Anna Enquist
Rob van Essen
Maxim Februari
Tim Fransen
Johan Fretz
Dennis Gaens
Babs Gons
Ilja Gort
Renske de Greef
Arnon Grunberg
Laura van der Haar
Kees ‘t Hart
Marjolijn van Heemstra
Daan Heerma van Voss
Thomas Heerma van Voss
Toine Heijmans
Bas Heijne
Frank Heinen
Roman Helinski
Hanneke Hendrix
Ingmar Heytze
Tom Hofland
Bregje Hofstede
Theodor Holman
Auke Hulst
Massih Hutak
Raoel de Jong
Shira Keller
Els Kloek
Kluun
Herman Koch
Olaf Koens
Kim van Kooten
Tom Lanoye
Jan Leyers
Arjen Lubach
Joris Luyendijk
Marcia Luyten
Geert Mak
Renée van Marissing
Lieke Marsman
Eva Meijer
Jan van Mersbergen
Ramsey Nasr
Griet Op de Beeck
Connie Palmen
Rick Pastoor
Esther Naomi Perquin
Yves Petry
Nina Polak
Jente Posthuma
Jan Postma
Marja Pruis
Wanda Reisel
David Van Reybrouck
Marieke Lucas Rijneveld
Jaap Robben
Aafke Romeijn
Thomas Rueb
Marijke Schermer
Inge Schilperoord
Roos Schlikker
Katja Schuurman
Sarah Sluimer
Ionica Smeets
Henk Spaan
Lize Spit
Henk van Straten
Jan van Tienen
Franca Treur
Manon Uphoff
Arjen van Veelen
Anne Vegter
Annelies Verbeke
Leon Verdonschot
Dimitri Verhulst
Wytske Versteeg
Ivo Victoria
Joost de Vries
Robert Vuijsje
Bert Wagendorp
Niña Weijers
Frank Westerman
Tommy Wieringa
Sylvia Witteman
Maartje Wortel
James Worthy
Peter Zantingh
Pieter Zwart

En Alexander Klöpping.

Toine Donk

Written by

Boekennerd.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade