اردوی کردان متوسطه اول (اردیبهشت 97)

متوسطه اول طلوع سبز(سه شنبه 97/2/18)

با عنایت حضرت حق درروز سه شنبه مورخ 18/2/97 آخرین اردوی متوسطه اول به مقصد اردوگاه رفاهی تفریحی مجتمع ایثار واقع در کردان کرج بر گزار گردید.

1-ساعت 8 دانش آموزان با بدرقه قرآنی سوار ماشینها شدند.

2-ساعت 20/9 رسیدیم و پس از استقرار، دانش آموزان طبق برنامه زمانبندی جهت استفاده از قایق رانی و بازی در زمین چمن گروهبندی شدند.

3-سپس از حیات وحش مجموعه دیدن کردند.

4-در ادامه دانش آموزان نمازگزار اقامه نماز کردند و ناهار میل نمودند،وبرای دوچرخه سواری و کالسکه سواری گروهبندی شدند.

5-در انتها دانش آموزان با نظم و ترتیب سوار بر اتوبوسها شدند و آخرین اردو با عزیمت در ساعت 6 عصربه مدرسه پایان پذیرفت.