Image for post
Image for post
The difference between ordinary and extraordinary is just that little “extra”.

Každá větší firma si tím prošla. Majitel založí firmu se zajímavou, výjimečnou myšlenkou a vytváří “zdravou” firemní kulturu. Zprvu se všichni uvnitř firmy znají, tvoří komunitu lidí se stejnými cíli: spoluvytvářet výjimečnou firmu, být k sobě upřímní a otevření, realizovat se v pracovním i osobním životě, posouvat se dál. Mít ve firmě ne jen zaměstnání, ale i skvělé kamarády. A to vše majitel plně podporuje, věnuje svůj čas spolupracovníkům a zákazníkům. Každého uchazeče o práci majitel osobně pohovoruje a pečlivě vybírá, zda se do firmy hodí či ne. Nečekaně na firemní akce chodí prakticky všichni.

Po čase, ale firma roste (obvyklý zlom je mezi 50 až 100 lidmi) a začne se měnit i mindset a aktivity majitele. Přicházejí první rozhodnutí. Obchod a nábor mohou dělat obchodníci a HRky. Focus majitele se přesune od lidí k číslům a od aktivit ke strategiím a prezentacím. Reflexe majitele upadá, neboť papír snese vše. Pokud aktivity neděláte, tak začnete mít nereálnou představu o tom, jaké cíle se dají plnit. Noví obchodníci začnou přinášet “průměrné” obchody a nové HRky začnou nabírat “průměrné” kolegy. Každý přimhouří oko, jen aby se splnili nereálné cíle majitele. Čísla v excelu (plánu) se sice sypou, ale na pozadí firma deevoluje (upadá) do šedého průměru budoucí “korporace”. …

About

@tom.vodenka

Jaký větší a důležitější úkol než objevit svou vlastní cestu bychom měli řešit? Tak proč se zaobíráme jinými (nesmyslnými) úkoly?

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store