Fargo, sesong 3 — Ett stort høydepunkt

“Fargo” hadde Billy Bob Thornton som ondskapsfull jævel i sesong to, og Martin Freeman som fullstendig inkompetent skurk i sesong en. I tredje sesong er Ewan McGregor (Renton-Wan Kenobi) med i to roller. Han fyller dem godt. Sesong tre er mindre “Minnesota nice” enn de to foregående, men underholdende nok.

Samtidig ligger det en mye mørkere skygge over serien nå, i form av V.M. Varga.

David Thewlis er neppe den mest kjente skuespilleren i verden, men i “Fargo” greier han å gi meg en sann følelse av uhygge. Han er vanskelig å få tak på, og dukker bare opp. Parkeringskongen Emmit Stussy (McGregor) kan endelig tilbakebetale et lån. Men V.M. Varga vil ikke ha pengene, han blir i stedet partner i firmaet.

Rollefiguren Varga kan ha likheter med djevelen i “Faust”, men mest av alt minner han om en gjest som ikke var invitert, som i Pinters “The Birthday Party”. Han tar seg til rette, øser ut anekdotisk visdom i beste høyreradikal Trump-ånd og kontrollerer etter hvert stakkars Stussys liv.

Underveis skjer det drap og et frimerke får mye oppmerksomhet. Men det som sitter igjen etter sesong 3, er V.M. Varga.

Like what you read? Give Tomas Jevne a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.