Notch mě baví. Telefon je kvůli němu symetrickej a aplikace má maximální plochu. Kdybysme se ho chtěli zbavit, můžeme dvěma (teď reálnými) způsoby:

  1. Buď by vedle senzorů nebyl displej (jako Samsung Galaxy S8 nebo Google Pixel 2)—pak bychom ale přišli o symetrii rámu (a tím celýho telefonu) a o kus screenu pro statusbar.
  2. Nebo by statusbar a home indikátor mohly bejt primárně na černym pozadí (takže by notch opticky nevznikal)—pak by ale aplikace nedostala celej screen. Zdánlivě celej screen stejně nevyužije, protože pod statusbarem a home indikátorem nemůže bejt interaktivní prvek. Aplikace tam ale může prosvítat a rozlejvat se po…


No UI je,

když poprvé otevřu krabičku se sluchátkama a nabídnou mi synchronizaci.
Vyndám jedno sluchátko z ucha a pauznou přehrávání.
Vyndám i druhý a zastaví přehrávání.
Nasadím jen jedno a přehrává v mono zvuku.
Poklepu kamkoliv na jejich povrch a aktivují Siri.
Přiblížím je ke svýmu mobilu a zobrazí stav baterií a jméno („Stevovy sluchátka”).
Mluvím a podle pohybu čelisti zjistí, že mluvím já.
Vrátím je do krabičky a začnou se nabíjet.

Nebo když zvednu ruku s hodinkama a tím se probudí.
Sklopím ruku a usnou.
Sundám si je a uzamknou se.
Nosím je a jsou odemčené.
Přijdu ke svýmu kompu a odemknou ho.
Začnu chvátat a trackujou aktivitu.
Přijde notifikace a poklepají mě.

Senzory nahradí tlačítka. Pod “Internet of Things” si nepředstavuju běžné věci (tj. lednička) připojené k internetu. Spíš věci, které se samy snaží pochopit své okolí a reagovat na něj. Takový primitivní organismy.


Před pár lety jsem svému profesorovi ukazoval návrh aplikace — divil se, proč používám ultratenký řezy písma (ty standardní z iOS 7, který neznal) a ne výraznější. Sice jsem mluvil o tom, jak aplikaci otvírám při běhu na bus, ale písmo bylo v těhlech podmínkách nečitelný.

Mám dojem, že výrazný bold řezy nepoužívá 99% mobilních aplikací a bojí se, že ztratí eleganci. Přitom na desktop webu je to samozřejmost (je na to místo) a v printu taky. Asi 90 let. Apple přijde s bold typografií teď v iOS 10 (nazývá to Big. Bold. Beautiful.) …

Tomáš Procházka

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store