Płoty głosują!?

Podsumowanie wyników I tury wyborów prezydenckich w Gminie Płoty


10 maja 2015 r. odbyła się pierwsza tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na ich zwycięzcę dosyć zgodnie typowano ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego. Konia z rzędem temu, kto przewidziałby jak różne od sondaży będą ostateczne wyniki. Po raz kolejny wszystkie sondażownie gigantycznie sie pomyliły. Dla mnie jest to ostateczny dowód na ich nieudolność, żeby nie powiedzieć celowe działanie. Ale sondaże to inna bajka. W tym tekście postaram się pokazać jak głosowano w Gminie Płoty. Miłego czytania!

Frekwencja

Jeśli chodzi o frekwencję to mieszkańcy Gminy Płoty naprawdę mnie zadziwili. Niestety in minus. Frekwencja w naszej gminie wyniosła jedynie 39,86%. To o 4% mniej niż 5 lat temu, jednak te 43% w 2010 r. dotyczy II tury — jest więc szansa na poprawienie tego wskaźnika w prezydenckiej dogrywce. 39,86 to nieco więcej niż w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu (39,09%). Blado wypada frekwencja w ostatnich wyborach prezydenckich w porównaniu z frekwencją w wyborach samorządowych. Tutaj frekwencja bez problemu przekracza 50%. Można łatwo wywnioskować, że mieszkańcy Gminy Płoty bardziej angażują się w politykę lokalną niż ogólnokrajową. Jest to rozczarowujące.

W porównaniu z innymi gminami Powiatu Gryfickiego Płoty prezentują się przeciętnie. Frekwencja w powiecie wyniosła 40,60%. Podobną frekwencję odnotowano w Gryficach, Trzebiatowie i Karnicach. Z kolei w Brojcach frekwencja wyniosła tylko 30,06%. Wzorem dla nas mogą być mieszkańcy Gminy Rewal, gdzie zagłosowało aż 56,17% uprawnionych. Należy postawić pytanie: Czy frekwencja zależy od poziomu dochodów? Gmina Rewal stale plasuje się w rankingach najbogatszych gmin w Polsce (ogromne zadłużenie to osobna kwestia). Jeśli rzeczywiście większy dobrobyt przekłada się na zainteresowanie wyborami to mamy dwa wyjścia: bogaćmy się lub chodźmy na wybory (alternatywa nierozłączna).

Frekwencja w Gminie Płoty była dużo niższa niż w skali kraju (48,96%) oraz niższa niż w skali województwa (44,44%). Ponownie możemy postawić pytanie czy ma to związek z poziomem rozwoju naszej gminy i powiatu. Łatwo można sprawdzić, że bezrobocie w Polsce to 10%, w Zachodniopomorskiem 18,7%, w podregionie stargardzkim 24,7%, a w Powiecie Gryfickim aż 27%. Wszystkie dane pochodzą ze stycznia 2014 r. Okazuje się, że aktywność polityczna, poziom bezrobocia i miejsce zamieszkania to zespół naczyń połączonych.

Łatwo możemy dostrzec różnice we frekwencji w zależności od miejsca zamieszkania. W obwodach płotowskich frekwencja wyniosła 45–48%. Na wsiach jest to znacznie mniej. W Lisowie głosowało jedynie 23,84% uprawnionych, w Mechowie 32,44%, w Modlimowie 35,07%, w Wicimicach 28,62%, w Pniewie 25,94%. Dobrze wypadły jedynie obwody wyborcze w Wyszoborze (45,58%) i Sownie (41,49%). W tym wypadku wieś przyćmiła miasto. Zastanawia mnie, co jest powodem tak dużych różnic pomiędzy poszczególnymi wsiami.

Prawdziwa perełka na koniec tej części: najwyższą frekwencję odnotowano w Zakładzie Karnym (50,95%). Czyżby przestępcy mogli uczyć ludzi uczciwych funkcjonowania w społeczeństwie?

Preferencje wyborcze

W Gminie Płoty wyniki I tury prezentują się następująco:

B. Komorowski — 37,03%

A. Duda — 30,20%

P. Kukiz- 23,28%

M. Ogórek — 3,04%

J. Korwin-Mikke — 2,84%

Żaden z pozostałych kandydatów nie przekroczył 2% głosów.

Jak w całej zachodniej Polsce na pierwszym miejscu uplasował się Bronisław Komorowski. Otrzymał on w Gminie Płoty więcej głosów niż średnia w całym kraju, ale też znacznie mniej niż w Województwie Zachodniopomorskim czy Powiecie Gryfickim. Biorąc pod uwagę wcześniejsze dane dot. frekwencji i bezrobocia stawiam tezę, że im niższy poziom rozwoju tym mniejsze poparcie dla urzędującego prezydenta. Wpływ ma na to polityczna orientacja prezydenta. Im biedniejszy region (powiat, gmina) tym większy poziom frustracji i pretensji do urzędującej głowy państwa.

Andrzej Duda otrzymał o 4% więcej głosów niż w skali powiatu. Także Paweł Kukiz cieszy się większym poparciem w Gminie Płoty niż w skali powiatu, województwa i kraju. Obydwa te wyniki świadczą o wyższym niż gdzie indziej stopniu niezadowolenia z sytuacji politycznej i gospodarczej.

Wynik Janusza Korwina-Mikkego jest nieco niższy niż średnia w kraju. Lepiej w Gminie Płoty poradziła sobie Magdalena Ogórek.

Geograficzna prezentacja wyników

W płotowskich obwodach da się zauważyć istotne różnice. W ośrodku kultury niewielką przewagą nad Dudą wygrał Komorowski. W Domu Strażaka Komorowski otrzymał aż 42% głosów. Przy ul. Wiejskiej Komorowski zdeklasował Dudę, a Kukiz otrzymał aż 28% głosów.

Na wsiach występują równie duże różnice. Komorowski wygrał w Wyszoborze (42%), Wicimicach (38%) i Pniewie (31%). Duda natomiast okazał się lepszy w Lisowie (39%), Mechowie (35%) i Modlimowie (38%). Komorowski najgorzej wypadł w Lisowie (23%), a Duda w Płotach przy ul. Wiejskiej (24%).

Paweł Kukiz powyżej przeciętnej wypadł przy ul. Wiejskiej, w Lisowie, Wicimicach i Pniewie (27–28%), a poniżej przeciętej w Płotach (MGOK, DS), Modlimowie i Sownie (20–22%). W Wyszoborze otrzymał tylko niespełna 16% głosów.

W Wyszoborze Janusz Korwin-Mikke zdobył aż 6%, w Lisowie Magdalena Ogórek 5%. Ciekawe jest, że w Lisowie nie otrzymał ani jednego głosu Adam Jarubas — kandydat partii uważającej się za chłopską.

Z tych wyników można wywnioskować, że elektorat szczególnie niezadowolony z obecnej władzy występuje w Lisowie. Lisowo jest też wsią najbardziej sprzyjającą lewicy (lewicy w rozumieniu ekonomicznym). Z kolei jako ostoja obecnego rządu oraz wyborców najbardziej zadowolonych z obecnej sytuacji jawią się mieszkańcy Wyszoboru.

Na koniec kolejne nowiny z więzienia, w którym głosowało 107 osób. Komorowski zdobył 32%, Kukiz 30% (!), Duda 11%, Palikot prawie 7%. Nie dziwi wynik Pani Ogórek, która powinna osobiście podziękować każdemu ze zwolenników. Jestem pewny, że w żadnym innym miejscu nie zdobyła 16% głosów. Jak widać, Leszek Miller po raz kolejny błysnął polityczno-marketingowym geniuszem.

Wnioski

Oceniając całokształt wyborów prezydenckich w Gminie Płoty nie sposób nie zauważyć jednego paradoksu. Pomimo niezbyt wielkiego zainteresowania tymi wyborami oraz pomimo wysokiego bezrobocia, niskiego poziomu rozwoju, wysokiego odsetka niezadowolonych, urzędujący prezydent i jego obóz polityczny nadal radzą sobie w regionie całkiem dobrze. W obliczu braku pogodzonej i zdeterminowanej opozycji koalicja ma duże szanse na 3 kadencję. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci skorzysta.

Gmina Płoty okazuje się nieco bardziej radykalna niż inne gminy regionu. Więcej w mieszkańcach gminy jest też nostalgii za państwem opiekuńczym (vide wynik Ogórek). Wyższy jest też poziom obojętności na sprawy kraju, o czym świadczy niska frekwencja.

Zadaniem dla nas wszystkich jest przekonywanie niegłosujących, aby zaczęli się angażować. Jestem pewny, że niegłosująca połowa nie robi tego z powodu aprobaty dla polityków i życia społeczno - politycznego. Wynika to — wręcz przeciwnie — z rozczarowania i braku nadziei. Wyciągnijmy znajomych z domów i pokażmy, że Gmina Płoty nie musi być taka antyobywatelska i niedostatnia. Od czegoś trzeba zacząć. Zacznijmy od krzyżyka na kartce.

Dane zaczerpnięte ze strony PKW.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.