4 kosztowne błędy, które popełniają przedsiębiorcy ubiegający się o pieniądze z UE

Image for post
Image for post
“An orange excavator at a construction site” by Luke Besley on Unsplash

Inwestycje budowlane dofinansowane z Unii Europejskiej lub innych instytucji prawie zawsze wiążą się ze skomplikowaną procedurą.

Prowadząc biuro projektowe spotykam się na co dzień z powtarzającymi się błędami inwestorów, którzy nie mają świadomości jakie zasadzki czyhają na nich po drodze do wymarzonego celu a których ominięcie z pewnością oszczędzi każdemu przedsiębiorcy sporo czasu, pieniędzy i niepotrzebnych nerwów.

Oto 4 błędy, które notorycznie popełnia większość przedsiębiorców starających się o środki oraz jak ich uniknąć:

1. Inwestor nie potrafi opisać zakresu i przedmiotu inwestycji

Wielu Inwestorów podchodzi do projektów dofinansowanych jak do swoich własnych inwestycji, lecz projekty dofinansowane rządzą się swoimi regułami i związane z nimi obostrzenia oraz procedury dotyczące formy jak i zawartości projektu potrafią zaskoczyć Inwestora, gdyż nie wszystko można zrealizować w kształcie, który Inwestor wymyślił pierwotnie.

Każdy, kto choć trochę orientuje się w temacie, jest przekonany, że od tego są przecież doradcy specjalizujący się w środkach unijnych. Okazuje się, że to za mało.

Aby prawidłowo i wyczerpująco opisać Inwestycję i nie pominąć żadnego ważnego jej aspektu potrzebny jest także projektant.

2. Brak uwzględniania na etapie koncepcji projektanta

Doradcy pozyskujący unijne środki na inwestycje budowlane nie posiadają z reguły wiedzy technicznej i proceduralnej, a w projektach budowlanych diabeł tkwi właśnie w technicznych zakamarkach.

To jeden z wielu przykładów sytuacji, które spędzają sen z powiek Inwestorów, a którym można zapobiec angażując już na tym etapie doświadczone w tym zakresie biuro projektowe. Konieczna jest współpraca doradcy i projektanta.

3. Brak precyzyjnego rozróżnienia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

Błąd, który popełnia każdy inwestor bez wyjątku. Podział na to, co może a czego nie może pokryć dofinansowanie unijne można rozstrzygnąć już na etapie koncepcji.

Dzięki temu nie tylko wiesz od razu, co i ile jesteś w stanie dostać w ramach dotacji, ale też jesteś w stanie rozpocząć odpowiednio wcześniej starania się o dofinansowanie z innych źródeł na pokrycie wydatków które nie kwalifikują się do dotacji unijnej.

Odpowiednia synchronizacja i dwutorowe prowadzenie projektu w tym zakresie pozwalają sprawnie przeprowadzić inwestycje bez zastojów.

4. Bagatelizowanie procesu projektowego

Dobrze zaplanowany, przeprowadzony a co za tym idzie bezbolesny dla inwestora proces inwestycji budowlanej to rzadkość.

Od początku trzeba wiedzieć, że ubiegamy się o środki unijne (to wcale nie jest oczywiste!).

Od początku należy zaangażować specjalistów nie tylko od finansowania, ale również specjalistów po stronie projektowania.

Inwestycja w solidny proces projektowy to jak kupowanie ubezpieczenia od kosztownych niespodzianek.

Zapobiegawczość to cecha dobrych przedsiębiorców.

Jeśli planujesz inwestycje pamiętaj, że często oszczędności na początku pociągają za sobą niepożądane koszty i opóźnienia.

Jeśli chcesz uniknąć tego typu sytuacji, potrzebujesz wsparcia oraz konsultacji w zakresie swojej inwestycji zapraszamy do kontaktu z doświadczonym biurem projektowym Terrabud PL.

Oferujemy:

Nie popełniaj błędów → Poznaj naszą szczegółową ofertę.

Masz pytania lub podobny problem?

Napisz → tomasz.wojtczak@terrabud.pl
Zadzwoń → 668 421 486

Written by

Prezes Terrabud PL, od lat koordynuje procesy inwestycyjne, m.in. dla obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store