Když zamrzne peklo: jak dopadne spojení digitalizace státní správy a grafického tendru

Neustále držte krok s dobou, i když se v digitálu pohybujete denně. Prázdná fráze. Co se ale stane pokud se rozhodnete jít proti proudu a navzdory všem očekáváním to uděláte přesně naopak? Jak mocný bude takový nástroj ve spojení s českým švejkováním? Vítejte v Česku 2018.

Source: nm.cz

NEN(E)

Fun Fact #1: Nástroj pro správu veřejných zakázek dle ÚOHS porušil zákon o veřejných zakázkách.

Internet Explorer 11 je poslední verze IE z roku 2013.

“Pouze z následujících prohlížečů: Internet Explorer 11.”

Fun Fact #2: Během registrace mimochodem zadáváte své IČO, což vyplní část formuláře automaticky daty z ARES (lekce 2: Administrativní registr ekonomických subjektů). To vše podepisujete svým elektronickým podpisem, takže není pochyb, kdo je registrovanou osobou. I přesto je nutné nahrát SKEN výpisu ze živnostenského rejstříku. Nechám vás chvíli přemýšlet.

Microsoft Silverlight není udržován od roku 2012.
Pozor! Úspěch

Fun Fact #3: Správa systému NEN, běžícím na nijak aktualizované technologii, stojí 100 mio korun ročně. Ano, ÚOHS to také řeší.

Screen jsem kvůli technologii občas zkusil “odstát” pár desítek minut, bohužel, obraz se sám nenamaluje.
Systém má řadu příznivců zejména na pražské Letné.

Open Call: Národní muzeum

Jediné fotografie exponátů, dodané ve Wordu. Snadno použitelné např. pro expozici Dějiny 20.století, nebo k popisku fotografie s Václavem Havlem (povinná součást zadání)

Fun Fact #4: Je třeba poznamenat, že při požadavku na profesionální výsledek se s obrázky ve Wordu pracuje trochu obtížně.

Úroveň vizualizace pro instituci velikosti Národního muzea.

Dá se od dodavatele očekávat profesionální a špičkový výsledek hodný Národního muzea, pokud zadavatel předává data tímto způsobem a v takové kvalitě?

Oproti tomu co píšete — obsah je v grafickém designu zcela zásadní.

--

--

Stories about Design, User Experience, Productivity & Health. Founder of Thisisgarcy.com & Workoutdaily.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store