Grootste obstakel voor een basisinkomen voor iedereen is niet geld

Het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen ( OBI) krijgt steeds meer aandacht in de mainstream media.

Het werd ooit gezien als een fantasie van een aantal utopisten, het uitgangspunt van het basisinkomen is om mensen gratis geld te geven, een vast maandelijks bedrag om de kosten te dekken van het levensonderhoud, zoals voedsel, transport, kleding, en nutsbedrijven. Dit ongeacht inkomen, sociale status, of iets anders.

Zonder wederdienst, zonder het stellen van ook maar enige vraag.

Momenteel wordt dit idee druk besproken in economische en politieke kringen.

In binnen-en buitenland en over de politieke partijgrenzen heen.

Steeds meer steden en gemeenten zijn experimenten met het basisinkomen aan het uitrollen.

In Utrecht in Nederland om er maar één stad uit te pikken en ook in Finland is een pilootproject voorzien vanaf 2017.

Ondanks het verwerpen door de Zwitsers in een referendum van het idee van een landelijk onvoorwaardelijk basisinkomen, plant ook de stad Lausanne een proefproject met het basisinkomen.

Maar ondanks het groeiend enthousiasme voor het basisinkomen, is de overheersende consensus nog steeds dat het idee niet haalbaar zou zijn, meer in het bijzonder dan de kostprijs om ieder individu een vast bedrag te geven.
Verder lezen?
https://yoo.rs/redactie/blog/grootste-obstakel-voor-een-basisinkomen-voor-iedereen-is-niet-geld-1470952186.html