Fakturoid ví o platbě ve chvíli, kdy dorazí na PayPal účet.
Josef Petrák
2

Tak jsem mluvil s kluky z Fakturoidu a problém “mám paypal na e-shopu”, o němž je článek, oni vyřešit nedokážou. Umějí k vystavené proformě dát “zaplatit paypalem” a to pak zaevidovat do EET. Takže jsem to z toho článku zas vyhodil, protože to není řešení pro PayPal. Ale díky za tip!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.