Lauantai

Lauantai on lahjakas, leppoisa, monipuolinen, ja voi tehdä itsestään juuri sellaisen kuin haluaa.

Lauantai on ulospäin lempeä, mutta ei anna kenenkään komennella.

Lauantai luottaa erityisesti siihen, että asiat lutviutuvat luonnollisesti — ilman turhaa päällepäsmäröintiä.

Lauantai on erityisen taitava ottamaan lomaa viikkorutiinista. Liikuntaa voi toki harrastaa, mutta pääasiassa lauantai on kiinnostuneempi loikoilusta ja
ei tosiaan yleensä ole pahemmin tekemisissä muiden päivien kanssa.

Like what you read? Give Hidasta ajattelua a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.