Perjantai

Perjantai antaa luvan pysähtyä hetkeksi.

Näin suuri lupaus tuo toki mukanaan myös suuren vastuun ja jopa velvollisuuksia.

Yksille perjantai onkin työviikon päätepiste ja siksi erittäin tärkeä. Toisille perjantai tarkoittaa ennen kaikkea viikonlopun alkua ja on siksi erittäin tärkeä.

Perjantaista voi tulla pitkä päivä.

Perjantaista voi tulla viikon paras päivä.

Tulipa perjantaista minkälainen tahansa, kokemus on osoittanut, että perjantaita on paras juhlistaa viettämällä lopuksi pieni hetki perheen ja ystävien parissa.

Like what you read? Give Hidasta ajattelua a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.