Steg for steg hvordan tjenesten Dabbo.no ble skapt og testet i markedet gjennom hypotese-drevet utvikling.

Heisann! Jeg heter Tomas Roaldsnes, og jeg utvikler digitale tjenester som hobby på fritiden. Fremgangen og metodene som ble brukt i eksperimentet har vist seg være høyst effektive og har gitt mye innsikt for lav risiko, tidsbruk og kostnad. Samtidig er noen av metodene skadelig for lojalitet og kan føre til frustrerte brukere. Jeg anbefaler å bruke mer gjennomførte tester og en mer konservativ tilnærming i tester i regi av en merkevare.

Artikkelen har som mål å gi et praktisk eksempel på bruk av metodikken hypotese-drevet utvikling og LEAN, og hvordan det kan redusere risiko ved utvikling av nye tjenester.

Hva er Dabbo.no?


Photo by Tyler Nix on Unsplash

A friend of mine posted a piece on LinkedIn that I instantly related with.


Hva skal produktet inneholde, og hvordan skal det se ut? Hvordan bygger jeg det raskest mulig? Og, ikke minst, vil folk betale for det jeg lager?

Jeg tror tjenestedesignere som jobber på store, komplekse prosjekter ofte tenker “faen, kan vi ikke lansere snart?”. For det er ingenting som er mer avhengihetsdannende enn å gå fra idé til lansering av en ny tjeneste.

Så denne uken satte jeg et mål: Design og bygg en webtjeneste på under en uke, på fritiden.

Hele tjenesteutviklingsprosessen tok meg (overraskende nok) kun 3 dager.

Fyllinnteksten.com er en digital CV-bygger som lar deg lage en personlig nettside ved å kun fylle ut teksten. Ingen kode- eller design-kunnskaper som kreves (eller stor lommebok).

Om jeg skal komme med et tips, så er det…


Hvordan fungerer teknologien som muligjør fremtidens forsikringstjenester?

Ny teknologi, nye muligheter. I denne artikkelen tar vi for oss en rekke eksempler på hvordan fremtidens forsikringstjenester ser ut og hvordan det fungerer bak kulissene.

Selskapene som leverer den beste kundeopplevelsen og klarer å gi mer personlige tjenester til brukerene, har historisk vist seg å være de som gjør det best i markedet. Suksessen til Apple og Google kommer av at de leverte en tjeneste som ble kontinuerlig bedre jo mer brukeren brukte den. Det tok ikke lang tid før konkurrerende løsninger føltes komplett annenrangs ut. …


Alt du trenger å vite om Libra.

Skrevet av Tomas Roaldsnes, Gustaf Hård af Segerstad og Vladyslav Munin.

Etter et år med spekulasjon, har Facebook omsider lansert sin egen kryptovaluta. Forventningene var nok ikke høye, men vi kan trygt si nå at Facebook ikke leker blokkjeder lenger.

🤷‍♀️Hva er Libra?

En kan se på Libra som et finansielt økosystem, med fire hovedkomponenter.

“1 Libra” er en verdienhet i Libra økosystemet. Valutaen Libra er en “stable-coin” som er ‘pegged’ til en ‘fruktkurv av tradisjonelle valutaer’ som USD, Euro og Yen. Alle betalingene i Libra økosystemet gjøres ved å overføre Libra konto-til-konto. P.S- vi forklarer fruktkurven lenger nede i artikkelen.

Den finansielle…


How Facebook plans to become WeChat by using the Bitcoin playbook.

Written by Tomas Roaldsnes, Gustaf Hård af Segerstad, and Vladyslav Munin

There was a year of speculation if Facebook ever was to get into blockchain and cryptocurrencies. Finally, the date for a whitepaper release was set to June 18th. Nobody really knew what to expect, but Facebook certainly went into the blockchain world with a bang.

  • What is Libra?
  • How does it work?
  • Why did Facebook create Libra?
  • Is it any good?

What Is Libra?

You can view Libra as a financial ecosystem, with three (in reality four) main components.

💰 Libra The Currency
“1 Libra”
is a unit of value in the Libra…


Bitcoin er ikke nødvendigvis en suksess i seg selv, men se hva den har skapt!

Kryptovaluta som betalingsløsning har nok ingen plass i det norske samfunnet. Men økosystemet som er oppstått i kjølvannet av teknologien, får selskaper over hele verden til å investere i videreutvikling.

Terje Erikstad fra DN argumenterer for at Bitcoin er en flopp. Ti år har flydd forbi, og Terje kan fortsatt ikke vippse Bitcoin til familien. Nikolai Heum legger frem noen sterke motargumenter for at Bitcoin ikke ble skapt for å tilfredsstille Terje sine finansielle behov.

Det er vanskelig å spå om kryptovaluta er neste generasjon av penger.

Vi har gått fra ris til edelt metall og fra sjekk til kort…


A big welcome to Kristine, who is joining the Amiroh team as a digital marketing wiz. Amiroh is doing an internship program with Griffith University, and we are very happy to have Kristine working with us until the summer. She is currently working on setting up the marketing plan for our upcoming Indiegogo campaign in June.

Right now we are working hard on making the deadline for Indiegogo on June 15. Oh, and stay tuned for an upcoming website makeover!

Friendly Showcase

We also had a little mirror showcase a few weeks ago for friends and family.


The future will be all about trust.

In the past months, I have been a little scared of where we are headed. I love the Internet, but it sometimes scare me. Psychological warfare using Big Data and highly targeted ads to influence elections. A global digital identity crisis. An increasing dependence on third parties. An unsustainable dominance of a few massive organisations.

The Internet is hands down the most important invention of our time, but you could argue that it was launched with a missing feature.

The Trust Protocol

I think it was Don Tapscott that coined the term “trust protocol” for blockchain. If you never heard about blockchain and…


Bi-Weekly Update (08.04.2018): New product, new names and magic mirror marketplace.

REMINDER: We are giving away a smart mirror. Click to participate.

Cool.

We are expanding our product line!

The last year has been a long, ongoing experiment for us. We have made changes to our strategy almost monthly, while trying to build our smart mirror. Its been a race against time on both fronts, and we are now just 2 months away from launching on Indiegogo in June. We are happy to announce that we are branching out of being just a makeup mirror company, to being a smart mirror company. …

Tomas Roaldsnes

Experimentation @ VG 🔥

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store