ชายหนุ่มกับกล้องอายุ 50 ตอน Kodak Colour plus 200

แบกกล้องขึ้นดอย Kodak Colour plus 200

Yashica Electro 35
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200
Kodak Colour plus 200