Hva trenger morgendagens interaksjonsdesignere å lære?

Manuset til Introduksjon til interaksjonsdesign begynner å ligne på en bok, men det gjenstår enda en god del bearbeiding, og jeg er åpen for input. Boken skal være en introduksjon, og målet er derfor ikke å lære leserne alt om interaksjonsdesign, men det er en del temaer man må innom for å gi en grundig introduksjon.

Under er det som er i stikkordregisteret så langt. Det er nok en del temaer jeg har skrevet om i tillegg, men bare glemt å markere til stikkordregisteret, men ser dere noe som mangler? Hva trenger designstudenter og andre som vil ha en introduksjon til interaksjonsdesign å lære?

Analyse

Anvendbarhet

Begrensninger

Behovskartlegging

Brukergrensesnitt

Brukeropplevelse

Brukersentrert design

Brukertesting

Brukskvalitet

Designtenking

Designprinsipper

Designprosess

Effektivitet

Ekspertevaluering

Feilmeldinger

Flytkart

Footer

Fossefall

Geriljatesting

Grensesnitt

Hamburgermeny

Heuristisk evaluering

Høynivå prototyper

Informasjonsarkitektur

Interaksjon

Interaktivitet

Intervjuer

Konsept

Konsistent design

Kontekstmeny

Kundelojalitet

Kundeopplevelse

Kvalitativ metode

Kvantitativ metode

Lavnivå prototyper

Lean UX

Lett å huske

Lett å lære

Mobil først

Mål

Målgrupper

Menneske-maskin interaksjon

Navigasjon

Nettbutikk

Personas

Produktdesign

Prototyping

Responsivt design

Sammenheng

Sikkerhet

Smidig

Spesifikasjoner

Spørreundersøkelser

Storyboard

Struktur

Synlighet

Tilbakemelding

Tjenestedesign

Tone-of-voice

Trådskisser

Universell utforming

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Tone Nordbø’s story.