Tổng đài Avaya IP Office 401

Avaya IP Office 401tổng đài IP hỗ trợ các chức năng bao gồm Voicemail, truy cập Internet, làm công việc tại nhà và điện thoại IP và được thiết kế để làm việc tối ưu với các thiết bị cầm tay Avaya 20 series. Các mô đun mở rộng như Office Digital Terminal 2 và Office Digital Terminal 4 có thể tiếp tục nâng cấp các tính năng của nó, chẳng hạn như mô-đun WAN cho kết nối mạng diện rộng, môđun mở rộng bộ nhớ và một thẻ VCM, cho phép chức năng thư thoại được nhúng và hỗ trợ Voice over IP. Tổng đài Avaya IP Office 401, Tổng đài điện thoại Avaya 401, Phân phối tổng đài Avaya 401, Hệ thống tổng đài Avaya IP Office 401, tổng đài VoIP Office 401 có sẵn trong các phiên bản được cấu hình sẵn sau đây
 Avaya IP Office 401 Compact Office Digital Terminal 2
 Được cấu hình sẵn với sự hỗ trợ của:
 — 2 cổng đầu cuối kỹ thuật số dành cho thiết bị cầm tay Avaya 20 series
 — 2 x cổng điện thoại tương tự
 — 1 BRI (2 dòng)
 — Bốn cổng LAN 10/100 Mbps LAN (với Công cụ Cascade Switch để kết nối với các hub bên ngoài)
 — Cổng USB
 — Cổng DTE
 — Cổng âm thanh cho nhạc bên ngoài giữ nguồn
 — Hai cổng Relay cho hệ thống cửa ra vào (External O / P socket)
 * Lưu ý: Kênh dữ liệu được sử dụng bất cứ khi nào cuộc gọi được thực hiện từ mạng IP tới đường dây trao đổi. Ví dụ, bốn người lướt Internet sẽ sử dụng một kênh dữ liệu vì tất cả đều chia sẻ cùng một đường với ISP. Hai người truy cập từ xa vào văn phòng LAN từ nhà sẽ sử dụng hai kênh dữ liệu kể từ khi họ đã quay số trên các dòng riêng biệt. Các phần mở rộng IP không sử dụng các kênh dữ liệu.
 Avaya IP Office 401 Compact Office Digital Terminal 4
 Được cấu hình sẵn với sự hỗ trợ của:
 — 4 cổng xổ số kỹ thuật số dành cho thiết bị cầm tay Avaya 20xx
 — 4 x cổng điện thoại tương tự
 — 2 x BRI (4 dòng)
 — Tám cổng LAN 10/100 Mbps LAN (với Công cụ Cascade Switch để kết nối với các hub bên ngoài)
 — Cổng USB
 — Cổng DTE
 — Cổng âm thanh cho nhạc bên ngoài giữ nguồn
 — Hai cổng Relay cho hệ thống cửa ra vào (External O / P socket)
 — 4 kênh dữ liệu
 Avaya Office Office 401 mở rộng bộ nhớ Compact Office
 — Cần có một phích SIM cần cho Thư thoại đã được nhúng. Bộ mở rộng Series 401 của Avaya Office IP
 — Một bộ bao gồm thẻ Daughter, mặt trước và các phụ kiện để chuyển đổi Thiết bị Đầu cuối Số Văn phòng Compact Office 401 của Avaya về Thiết bị Đầu cuối số 4.
 * Lưu ý: Kênh dữ liệu được sử dụng bất cứ khi nào cuộc gọi được thực hiện từ mạng IP tới đường dây trao đổi. Ví dụ, bốn người lướt Internet sẽ sử dụng một kênh dữ liệu vì tất cả đều chia sẻ cùng một đường với ISP. Hai người truy cập từ xa vào văn phòng LAN từ nhà sẽ sử dụng hai kênh dữ liệu kể từ khi họ đã quay số trên các dòng riêng biệt. Các phần mở rộng IP không sử dụng các kênh dữ liệu.
 
 Avaya IP Office 400 giải pháp VOIP thế hệ mới cho tổng đài AVAYA. Tư vẫn lắp tổng đài ảo và sử dung tong dai IP hoặc đầu số tổng đài 1900
 
 Mọi thông tin chi tiết về tong dai xin liên hệ
 Địa chỉ: 355 Nguyễn Khang — Cầu Giấy — Hà Nội
 http://www.tongdai1900.info